Ciesz się tymi korzyściami już od momentu przystąpienia

Ekskluzywne stawki członkowskie

Punkty nigdy nie tracą ważności

Bezpłatne noce na całym świecie

 

* Wskazuje wymagane pole

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

Dołącz do programu, Zdobywaj Nagrody

Utwórz dostęp do konta

Zasady tworzenia hasła

Minimum 10 znaków
Wymagana 1 litera
Wymagany 1 numer
Wymagany 1 symbol

Informacje osobiste

Adres

Osoba kontaktowa

Preferowane korzyści

Preferencje komunikacji

Chcę otrzymywać promocje i materiały marketingowe od Best Western

Chcę otrzymywać promocje i materiały marketingowe od zewnętrznych partnerów biznesowych Best Western.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. POLITYKA PRYWATNOŚCI

OSTATNIO ZAKTUALIZOWANO: 1 stycznia 2019

Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób Best Western International, Inc. i jej spółki zależne („BWI”, „my” lub „nas”) gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osobowe. Należy pamiętać, że hotele i nieruchomości oznaczone logo Best Western® („Licencjonowane hotele”) są zarządzane niezależnie, nie są własnością BWI oraz nie są zarządzane ani kontrolowane przez BWI. Ponadto poza Stanami Zjednoczonymi firmy, które nie są własnością BWI, są czasami uprawnione do licencjonowania marek Best Western®. Pomimo faktu, że firmy te są określane przez BWI jako „Podmioty stowarzyszone”, nie są one naszą własnością ani nie podlegają naszej kontroli. Po przekazaniu informacji Licencjonowanemu hotelowi lub Podmiotowi stowarzyszonemu, firmy te mogą mieć własne praktyki i zasady dotyczące prywatności.

Można wybierać spośród różnych tematów, klikając poniższe opcje:

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych przez nas informacji

Udostępnianie informacji

Państwa wybory

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Jak długo przechowujemy informacje

Kraje wykorzystywane do przetwarzania

Różne

Informacje kontaktowe

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych przez nas informacji

Poniższa tabela zawiera przykłady rodzajów informacji, które gromadzimy od Państwa i tego, jak wykorzystujemy te informacje.

Kontekst

Rodzaje informacji

Podstawowy cel gromadzenia
i wykorzystania informacji

Rezerwacje pokoi

Gromadzimy dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, informacje o rezerwacji oraz preferencje dotyczące zakwaterowania. Ta informacja jest pobierana bezpośrednio od Państwa podczas rezerwacji pokoju. W niewielkiej liczbie przypadków gromadzimy informacje o stanie zdrowia gościa. Na przykład, gość może dobrowolnie zdecydować się na przekazanie informacji o niepełnosprawności jako część wniosku o preferencje dotyczące zakwaterowania.

Wykorzystujemy Państwa dane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych, spełnienia Państwa żądań dotyczących rezerwacji i podjęcia kroków w oczekiwaniu na te zobowiązania. W niektórych jurysdykcjach potrzebujemy również Państwa danych, aby spełnić prawne zobowiązania do gromadzenia i utrzymywania informacji o gościach. Mamy również uzasadniony interes w analizowaniu trendów i wzorców wśród gości. W rzadkich okolicznościach, kiedy gromadzimy informacje o stanie zdrowia gościa, informacje te są gromadzone wyłącznie w celu uwzględnienia potrzeb gościa i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Best Western Rewards® („BWR”)

BWR to program lojalnościowy Best Western. Gromadzimy Państwa dane kontaktowe, preferencje dotyczące komunikacji, historię rezerwacji, szczegóły dotyczące wykorzystania oraz wybory partnerskich programów lojalnościowych. Informacje są gromadzone podczas rejestracji w BWR, wymiany punktów lojalnościowych, rezerwacji hotelu, aktualizacji konta BWR lub połączenia konta BWR z partnerskim programem lojalnościowym.

Wykorzystujemy Państwa dane, aby wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Państwa. Na przykład używamy tych informacji, aby umożliwić Państwu zdobywanie i wymienianie nagród, punktów lub kredytów w związku z programami lojalnościowymi. Z uzasadnionych względów interesujemy się również marketingiem i analizowaniem trendów i wzorców wśród naszych nagrodzonych członków. Pełne informacje na temat programu BWR: www.bestwesternrewards.com

Best Western Travel Card®

Gromadzimy dane kontaktowe i informacje o płatnościach podczas zakupu karty Best Western Travel Card®.

Wykorzystujemy Państwa dane, aby wywiązać się z zobowiązań umownych wobec Państwa. Z uzasadnionych względów interesujemy się marketingiem i analizowaniem trendów i wzorców wśród posiadaczy kart Best Western Travel Card.

Aby zapoznać się z pełnym Regulaminem karty Best Western Travel Card, zapraszamy na www.travelcard.bestwestern.com.

Pliki cookie i śledzenie pierwszej kategorii

Używamy plików cookie i usuwamy pliki GIF. „Pliki cookies” to niewielkie informacje, które witryna wysyła na twardy dysk komputera podczas przeglądania strony internetowej.

Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona działała sprawnie i analizowała trendy i wzorce wśród odwiedzających naszą stronę.

Pliki cookies i śledzenie przez strony trzecie

Bierzemy udział w reklamowaniu opartym na zachowaniu. Oznacza to, że strona trzecia wykorzystuje technologię (np. plik cookie) w celu zgromadzenia informacji o korzystaniu z naszej witryny internetowej, aby mogła dostarczać reklamy produktów i usług dostosowanych do Państwa zainteresowań na naszej stronie lub w innych witrynach.

Mamy uzasadniony interes w promowaniu reklam opartych na zachowaniu.

Połączenie e-mailowe

Jeśli otrzymują Państwo od nas wiadomość e-mail, używamy określonych narzędzi do przechwytywania danych związanych z otwieraniem naszej wiadomości, klikaniem linków lub banerów, które zawiera, lub dokonywania rezerwacji.

Mamy uzasadniony interes w tym, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcję z naszymi komunikatami.

Obsługa klienta

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w sprawie problemu, zdobędziemy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wszelkie inne treści wysłane do nas w celu udzielenia odpowiedzi.

Mamy uzasadniony interes w otrzymywaniu informacji i działaniu na podstawie informacji, które nam Państwo przekazują, dotyczących spraw, które Państwo poruszają.

Lista mailingowa

Po zgłoszeniu lub zarejestrowaniu się na jedną z naszych list mailingowych pobieramy Państwa adres e-mail lub adres pocztowy.

Udostępniamy informacje o naszych produktach i usługach lub produktach i usługach innych firm, jeśli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie tych informacji. Mamy również uzasadniony interes w dzieleniu się z Państwem informacjami na temat naszych usług i naszych partnerów.

Urządzenia mobilne

Gromadzimy informacje z urządzenia mobilnego, takie jak unikatowe informacje identyfikacyjne emitowane z urządzenia podczas odwiedzania naszych witryn lub aplikacji.

Mamy uzasadniony interes w identyfikowaniu unikalnych użytkowników i w zrozumieniu, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z nami na urządzeniach mobilnych.

Partnerska promocja

Gromadzimy informacje podawane przez Państwa w ramach promocji pod wspólną marką z innymi firmami. Gromadzimy informacje, na przykład jeśli ubiegają się Państwo o kartę kredytową pod wspólną marką Best Western.

Mamy uzasadniony interes w realizacji naszych promocji. To zainteresowanie obejmuje dzielenie się informacjami z naszymi partnerami, aby między innymi ustalić, czy kwalifikują się Państwo do promocji.

Ankiety

Kiedy biorą Państwo udział w ankiecie, zbieramy podawane informacje.

Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu Państwa opinii i gromadzeniu informacji istotnych dla naszej organizacji, aby ulepszyć nasze usługi.

Loterie lub Konkursy

Kiedy biorą Państwo udział w loteriach lub konkursie, zbieramy informacje, które zawierają dane kontaktowe, aby powiadomić Państwa, jeśli zostaną Państwo wybrani.

Mamy uzasadniony interes w zarządzaniu loteriami. W niektórych kontekstach jesteśmy również zobowiązani prawem do zbierania informacji o tych, którzy biorą udział w naszych loteriach i mamy uzasadniony interes w przestrzeganiu tych praw.

Interakcje na stronie internetowej

Używamy technologii do monitorowania interakcji z naszą witryną. Mogą to być kliknięte linki lub informacje, które są wpisywane w naszych formularzach online.

Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcję z naszą stroną internetową, aby móc ją ulepszać, oraz aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje i zainteresowania, i wybrać oferty, które mogą okazać się najbardziej przydatne.

Logowania na stronie

Zbieramy informacje, w tym dane takie jak: typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP (numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera, gdy używany jest Internet), nazwa domeny, aktywność w obszarze kliknięć, strona odsyłająca i/lub znacznik daty/czasu odwiedzających.

Mamy uzasadniony interes w monitorowaniu naszych sieci i odwiedzających nasze strony internetowe. Pomaga nam to między innymi zrozumieć, które z naszych usług są najbardziej popularne.

Dostęp do Wi-Fi

Chociaż nie zapewniamy sieci Wi-Fi w Licencjonowanych hotelach, zapewniamy dostęp do Wi-Fi w biurach BWI (np. w naszej siedzibie). Gromadzimy informacje o osobach, które mają dostęp do tych sieci Wi-Fi.

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu dostępu do sieci Wi-Fi oraz w gromadzeniu informacji w celu uniknięcia oszustw i zapewnienia bezpieczeństwa.

Kandydaci na stanowiska pracy

Jeśli ubiegają się Państwo o pracę u nas, gromadzimy informacje niezbędne do oceny Państwa aplikacji.

Wykorzystujemy informacje o przyszłych pracownikach w związku z naszymi zobowiązaniami prawnymi i naszym uzasadnionym zainteresowaniem oceną kandydatów.

Pracownicy

Jeśli są lub byli Państwo pracownikami BWI, zbieramy informacje niezbędne do zatrudnienia.

Korzystamy z informacji o aktualnych pracownikach w związku z obowiązkami służbowymi. W niektórych kontekstach jesteśmy również zobowiązani prawem do zbierania informacji o tych, którzy biorą udział w naszych loteriach i mamy uzasadniony interes w przestrzeganiu tych praw. Mamy także uzasadniony interes w wykorzystaniu informacji o zatrudnieniu, aby zapewnić sprawną obsadę personelu i siłę roboczą.

Oprócz informacji, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, możemy również otrzymywać informacje dotyczące Państwa z innych źródeł, w tym od partnerów biznesowych, Podmiotów stowarzyszonych lub publicznie dostępnych źródeł. Na przykład, jeśli klient dokonuje rezerwacji w jednym z naszych Licencjonowanych Hoteli, hotel ten przekazuje nam informacje jako część naszego uzasadnionego zainteresowania, między innymi, utrzymaniem globalnego systemu rezerwacji i zapewnieniem obsługi klienta.

Oprócz celów i zastosowań opisanych powyżej używamy informacji w następujący sposób:

 • Do wewnętrznych celów administracyjnych, a także do zarządzania naszymi relacjami.
 • Aby przeprowadzić analitykę.
 • Aby identyfikować użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub Licencjonowanych hoteli.
 • Aby świadczyć usługi dla Państwa i ulepszać nasze usługi i ofertę produktów.
 • Aby odpowiadać na pytania dotyczące wsparcia, możliwości zatrudnienia lub innych zapytań.
 • Aby wysyłać materiały marketingowe i promocyjne, w tym informacje dotyczące naszych produktów, usług, sprzedaży lub promocji.
 • Aby usprawnić proces rezerwacji lub realizacji transakcji.
 • Dla bezpieczeństwa gości, pracowników i innych odwiedzających.

Pomimo, że powyższe sekcje opisują nasz podstawowy cel zbierania informacji, w wielu sytuacjach mamy więcej niż jeden cel. Na przykład, jeśli klient dokona rezerwacji pokoju, gromadzimy informacje o nim, abyśmy mogli, lub aby Licencjonowany hotel mógł zawrzeć z tym klientem umowę, ale także gromadzimy dane o nim, ponieważ mamy uzasadniony interes w przechowywaniu informacji o nim po ukończeniu transakcji, dzięki czemu możemy szybko i łatwo odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące jego pobytu. W rezultacie nasze gromadzenie i przetwarzanie Państwa informacji może być oparte na naszej potrzebie wykonania umowy, naszych zobowiązań wynikających z prawa, naszego uzasadnionego interesu w prowadzeniu naszej działalności i/lub Państwa zgody.

Udostępnianie informacji

Oprócz konkretnych sytuacji omówionych w innych miejscach tej polityki, ujawniamy informacje w następujących sytuacjach:

 1. Licencjonowane hotele i Podmioty stowarzyszone. Udostępniamy Państwa informacje w hotelach objętych licencją, które będą spełniały warunki rezerwacji. Udostępniamy również Państwa informacje Partnerom w obszarze geograficznym Licencjonowanego Hotelu, w którym Państwo przebywali lub zamierzają się zatrzymać. W zależności od kontekstu, Licencjonowane hotele i Podmioty stowarzyszone wykorzystują Państwa informacje do różnych celów, w tym do przygotowania się do pobytu, zapewnienia zakwaterowania, marketingu lub wykorzystania punktów lojalnościowych.
 1. Partnerzy BWR. Udostępniamy informacje niezależnym firmom, z którymi współpracujemy lub które są uczestnikami naszego programu BWR, aby umożliwić Państwu zdobywanie i wymienianie nagród, punktów lub kredytów związanych z członkostwem w BWR oraz zgodnie z wybranymi preferencjami dotyczącymi zarobków i wydatków. Można na przykład wybrać konkretnego partnera linii lotniczej, za pomocą którego można zdobywać punkty BWR. Udostępniamy również informacje niezależnym firmom, jeśli zdecydują Państwo, że chcą otrzymywać promocje i materiały marketingowe od partnerów zewnętrznych firmy Best Western.
 1. Marketing partnerski i Promocje. Udostępniamy również informacje niezależnym firmom, jeśli zdecydują się Państwo, że chcą otrzymywać promocje i materiały marketingowe od partnerów zewnętrznych firmy Best Western. Oferujemy również konkursy, loterie lub inne promocje organizowane z partnerami zewnętrznymi. Jeśli ktoś zdecyduje się wziąć udział w konkursie, loterii lub promocji sponsorowanej przez partnera zewnętrznego, podane przez niego informacje zostaną udostępnione nam i za ich pośrednictwem. Wykorzystanie przez nich informacji nie jest objęte niniejszą polityką prywatności.
 1. Biura podróży i Strony internetowe poświęcone turystyce online. Udostępniamy Państwa informacje agencjom podróży i/lub witrynom internetowym, z których Państwo korzystają, aby przetworzyć Państwa wnioski o rezerwacje i spełnić wszelkie wymagania lub potrzeby tych podmiotów.
 1. Usługodawcy. Udostępniamy Państwa dane usługodawcom. Usługodawcy pomagają nam, między innymi, zarządzać naszymi bazami danych, stronami internetowymi, marketingiem, komunikacją i ankietami; zapewniają nam wsparcie techniczne i logistyczne; przetwarzają płatności w naszym imieniu; oraz pomagają w wypełnianiu rezerwacji i zamówień. Jeśli usługodawca otrzyma od nas informacje na temat osoby w UE, której dotyczą dane lub od szwajcarskiego podmiotu, którego dotyczą dane i podejmie działania sprzeczne z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA lub szwajcarsko-amerykańskiej Tarczy Prywatności, będziemy ponosić odpowiedzialność za te działania, chyba że udowodnimy brak odpowiedzialności za ich spowodowanie.
 1. Publiczne. Niektóre z naszych witryn mogą umożliwiać publikowanie komentarzy lub recenzji na forum publicznym. Jeśli zdecydują się Państwo przesłać informacje na tych stronach, informacje te mogą zostać udostępnione publicznie.
 1. Inne ujawnienia bez Państwa zgody. Możemy ujawniać informacje w odpowiedzi na wezwania, nakazy lub nakazy sądowe bądź w związku z jakimkolwiek procesem prawnym, lub w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami lub wymogami bezpieczeństwa narodowego w Stanach Zjednoczonych lub w innych jurysdykcjach, w których działamy. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia lub skorzystania z naszych praw, w celu obrony przed roszczeniem prawnym, w celu zbadania lub podjęcia działań, lub zapobieżenia działaniom w związku z możliwą nielegalną działalnością, podejrzeniem oszustwa, bezpieczeństwem osób lub mienia, lub naruszeniem naszych zasad albo w celu spełnienia prośby o wysyłkę produktów lub świadczenie usług przez pośrednika będącego stroną trzecią. Możemy również udostępniać informacje naszym podmiotom stowarzyszonym ( spółkom zależnym, spółkom joint venture lub innym spółkom będących wspólną własnością lub pod wspólną kontrolą). Ponadto, jeśli inna firma nabywa lub planuje przejąć naszą spółkę, firmę lub nasze aktywa, udostępnimy również informacje tej firmie, również na etapie negocjacji.
 1. Inne ujawnienia bez Państwa zgody. Możemy zapytać, czy chcieliby Państwo, abyśmy udostępnili informacje dotyczące Państwa innym niestowarzyszonym stronom trzecim, które nie są opisane w innych miejscach tej polityki.

Państwa wybory

Mogą Państwo dokonać następujących wyborów dotyczących swoich danych osobowych:

 1. E-maile promocyjne. Można przestać otrzymywać e-maile promocyjne, postępując zgodnie z instrukcją anulowania subskrypcji otrzymaną w e-mailu. Jeśli zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać promocyjnych wiadomości e-mail, nadal możemy wysyłać Państwu wiadomości związane z usługami.
 2. Mailingi promocyjne. Jeśli w dowolnym momencie zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas ofert i/lub okólników, można usunąć siebie z naszych list mailingowych, wysyłając nam wiadomość e-mail (nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej) z frazą „NO SNAIL MAIL” w temacie wraz ze swoim imieniem, adresem i kodem pocztowym. Prosimy pamiętać, że nasze wiadomości są przygotowywane na długo przed ich wysłaniem. Pomimo tego, że usuniemy Państwa nazwisko z naszej listy mailingowej po otrzymaniu wniosku, mogą Państwo nadal otrzymywać od nas wiadomości, które zostały zainicjowane przed usunięciem nazwisk.
 3. Promocyjne wiadomości tekstowe. Jeśli otrzymają Państwo od nas wiadomość tekstową zawierającą informacje promocyjne, można zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości tekstowych, odpisując „STOP”.
 4. Zmiany w Państwa danych osobowych. Można poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, wypełniając i wysyłając Formularz zapytania. Jeśli wymaga tego prawo, na żądanie udzielimy Państwu rozsądnego dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Państwu.
 5. Zmiany w Państwa danych osobowych. Polegamy na tym, aby aktualizować i poprawiać Państwa dane osobowe. Większość naszych stron internetowych pozwala modyfikować lub usuwać profil swojego konta. Należy pamiętać, że możemy zachować historyczne informacje w naszych plikach kopii zapasowych, zgodnie z prawem. Jeśli nasza strona internetowa nie pozwala na aktualizację lub poprawienie niektórych informacji, można poprosić o zmianę informacji, wypełniając i przesyłając Formularz zapytania. Pomimo tego, że BWI dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa żądanie, możemy nie być w stanie zmienić Państwa danych we wszystkich okolicznościach. Na przykład możemy nie być w stanie zmienić informacji dotyczących Państwa, jeśli spowodowałoby to nadmierne obciążenie lub wydatek, lub wymagałoby od nas zmiany informacji dotyczących innej osoby.
 6. Usunięcie Państwa danych osobowych. Można poprosić o informacje o tym, jak długo przechowujemy określony rodzaj informacji, kontaktując się z nami pod adresem opisanym poniżej. Można poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, wypełniając i wysyłając Formularz zapytania. Jeśli jest to wymagane przez prawo, usuniemy Państwa dane osobowe po złożeniu takiego wniosku. Należy pamiętać, że są sytuacje, w których możemy odmówić usunięcia informacji. Na przykład możemy zachować dane osobowe, aby spełnić nasze zobowiązania prawne, rozwiązać spory i/lub egzekwować dowolne z naszych umów.
 7. Unieważnienie zgody lub poddanie procesowi przetwarzania. Można cofnąć zgodę na przetwarzanie (jeśli takie przetwarzanie jest oparte na wyrażeniu zgody) lub sprzeciwić się przetwarzaniu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. W przypadku cofnięcia zgody lub sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu usług. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić Państwa prośbę, jeśli prawo na to zezwala lub wymaga od nas, lub jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować Państwa tożsamości.
 8. Śledzenie online. Obecnie nie rozpoznaliśmy zautomatyzowanych sygnałów przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, które mogą obejmować instrukcje: „Nie śledź”.
 9. Mieszkańcy Kalifornii. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą mieć prawo do poproszenia nas o powiadomienie opisujące, jakie kategorie danych osobowych (jeśli w ogóle) udostępniamy stronom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli jest się mieszkańcem stanu Kalifornia i chce się otrzymać kopię takiego powiadomienia, należy przesłać nam pisemną prośbę, korzystając z informacji w poniższej sekcji „Informacje kontaktowe”.

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Żadna metoda przesyłania przez Internet lub przechowywanie danych elektronicznych nie jest w pełni bezpieczna. Pomimo tego, że dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani poinformować użytkownika o każdym naruszeniu jego danych osobowych, możemy powiadomić Państwa drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie, o ile jest to dozwolone przez prawo.

Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają utworzenie konta. Po zrobieniu tego zostaną Państwo poproszeni o utworzenie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego hasła i jest odpowiedzialny za wszelki dostęp do konta i korzystanie z niego przez osobę, która uzyskała hasło, niezależnie od tego, czy taki dostęp lub użycie zostało przez niego autoryzowane. Powinni nas Państwo powiadomić o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego hasła lub konta.

Jak długo przechowujemy informacje

Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszych zasadach, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Na przykład przechowujemy informacje BWR tak długo, jak dana osoba pozostaje członkiem BWR, ponieważ punkty BWR nie wygasają, a informacje są potrzebne, aby umożliwić danej osobie wymianę nagród. Przechowujemy informacje w naszym systemie rezerwacji, w pełnej lub skróconej formie, przez trzy lata od wyjazdu gościa w celu przetworzenia rezerwacji, zapewnienia obsługi klienta po dokonaniu rezerwacji oraz wystawienia faktury i prowadzenia dokumentacji. Zazwyczaj przechowujemy informacje dotyczące klientów w naszym systemie składania skarg przez trzy lata po ich otrzymaniu, chyba że informacje są potrzebne do bieżącego celu, takiego jak rozwiązanie aktualnego problemu.

 

Kraje wykorzystane do przetwarzania

BWI działa ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Osoby, które podają informacje BWI lub odwiedzają stronę internetową BWI, powinny mieć świadomość, że prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych może różnić się od prawa obowiązującego w ich kraju zamieszkania. Na przykład mogą zaistnieć sytuacje, w których jesteśmy zobowiązani do udostępniania informacji dotyczących Państwa amerykańskim organom ścigania. Poniżej przedstawiono dodatkowe informacje dotyczące danych otrzymanych przez BWI z innych krajów lub przekazanych przez BWI innym krajom:

 • Przekazywanie informacji z Unii Europejskiej. BWI przestrzega zasad Tarczy Prywatności USA-UE i Podstawowych zasad amerykańsko-szwajcarskiej Tarczy Prywatności, określonych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. BWI przedłożyło swoją samoocertyfikację, zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, dotyczącymi powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Jeśli wystąpi jakikolwiek konflikt między niniejszą Polityką prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności, zastosowanie mają Zasady Tarczy Prywatności. Po otrzymaniu informacji w Stanach Zjednoczonych, jeśli BWI przekaże je do procesora spoza EOG, BWI podejmie kroki w celu zapewnienia, że procesor przestrzega podstawowych zasad GDPR i/lub Tarczy Prywatności. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które zostały zastosowane do konkretnego przekazania danych, można skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z certyfikatem BWI, zapraszamy do odwiedzenia: https://www.privacyshield.gov/. Należy pamiętać, że naruszenie zobowiązań BWI wobec Tarczy Prywatności może zostać zbadane przez Federalną Komisję Handlu i/lub Amerykański Departament Handlu. Jeśli uważają Państwo, że BWI niewłaściwie obchodziło się z Państwa danymi osobowymi, naruszając zasady prywatności Tarczy Prywatności, należy skontaktować się z BWI, korzystając z poniższych informacji kontaktowych i sporządzić pisemną skargę. Po otrzymaniu takiego pisemnego opisu, przedstawiciel Biura Obsługi Klienta BWI skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu i sposobu omówienia Państwa skargi. BWI jest zaangażowane w rozwiązywanie wszelkich uzasadnionych skarg dotyczących przestrzegania niniejszej Polityki i Zasad ochrony prywatności Tarczy Prywatności i będzie podejmować starania w dobrej wierze, aby zaangażować się w komunikację w celu rozpatrzenia takich skarg. W przypadku nierozstrzygniętych reklamacji w ramach Zasad ochrony prywatności Tarczy Prywatności, BWI zgodziło się uczestniczyć w programie JAMS UE dotyczącym Tarczy Prywatności, niezależnego programu rozwiązywania sporów ustanowionego w UE, który jest dla Państwa bezpłatny. Jeśli nie otrzymają Państwo w odpowiednim terminie potwierdzenia przyjęcia skargi lub jeśli skarga nie zostanie pozytywnie rozpatrzona przez BWI, należy odwiedzić stronę internetową programu JAMS pod adresem https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim, aby uzyskać więcej informacji i/lub złożyć skargę. Jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona przez BWI lub w ramach procesu JAMS, w ograniczonych okolicznościach wiążąca opcja arbitrażu może być dostępna przed Panelem Tarczy Prywatności lub można skorzystać z prawa do złożenia skargi do lokalnej agencji ochrony danych.
 • Przekazywanie informacji do innych krajów. Oprócz przeniesienia Państwa danych do Stanów Zjednoczonych, w których znajduje się BWI, jeśli dokonuje się rezerwacji w Licencjonowanym hotelu w obcym kraju, Państwa dane zostaną wysłane do tego hotelu, a także do dowolnego Partnera stowarzyszonego z tym hotelem. Ponadto możemy przesłać informacje do dostawcy lub partnera w obcym kraju w celu administrowania naszym programem BWR i działaniami marketingowymi.

Różne

Poniższe dodatkowe informacje dotyczą naszych praktyk odnośnie do prywatności:

 • Aplikacje innych firm, witryny internetowe i media społecznościowe. Nie mamy kontroli nad praktykami dotyczącymi prywatności stron internetowych lub aplikacji, które nie należą do nas. Nasze strony internetowe lub nasza komunikacja może również zawierać wtyczki i inne funkcje integrujące platformy mediów społecznościowych stron trzecich. W przypadku interakcji z nimi osoby trzecie, które obsługują te platformy, mogą identyfikować użytkownika, określać sposób korzystania z naszej witryny internetowej oraz łączyć i przechowywać te informacje z profilem społecznościowym.
 • Zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Nasza polityka prywatności i praktyki mogą z czasem ulegać zmianom. W zakresie, w jakim nasza polityka zmieni się w istotny sposób, polityka obowiązująca w momencie, w którym podali nam Państwo swoje dane osobowe, będzie ogólnie regulować te informacje, chyba że otrzymamy Państwa zgodę na nową politykę prywatności.

Informacje kontaktowe

Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania, komentarze lub skargi odnośnie do naszych praktyk dotyczących prywatności. Prosimy o kontakt z nami, używając poniższych danych kontaktowych:

Custserv@CS.Bestwestern.com

1-800-528-1238

Best Western International, Inc.

Dział obsługi klienta

Skrytka pocztowa 10203

Phoenix, Arizona 85064

Do wiadomości: Obsługa klienta

Best Western International, Inc.

Unit 7 Citylink Business Park

Old Nass Road

Dublin 12

Irlandia

Do wiadomości: Departament Prawny

(Przedstawiciel BWI w UE)

Należy pamiętać, że komunikacja e-mail niekoniecznie będzie bezpieczna; w związku z tym nie należy podawać nam informacji o płatnościach ani wrażliwych informacji w korespondencji e-mailowej.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, a znajdują się w Unii Europejskiej, mogą mieć Państwo prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzoru.

**Wybierając mile lotnicze, informacje związane z Twoim kontem Rewards zostaną udostępnione wybranej linii lotniczej.

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

Menu

 Polski
Menu