* Wskazuje wymagane pole

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

Dołącz do programu, Zdobywaj Nagrody

Utwórz dostęp do konta

Informacje osobiste

Adres

Osoba kontaktowa

Preferowane korzyści

Preferencje komunikacji

Chcę otrzymywać promocje i materiały marketingowe od Best Western

Chcę otrzymywać promocje i materiały marketingowe od zewnętrznych partnerów biznesowych Best Western.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. POLITYKA PRYWATNOŚCI

OSTATNIA WERSJA: maj 2018

Firma Best Western International, Inc. (do której w dalszej części niniejszego dokumentu odnoszą się takie słowa, jak „BWI”, „my” i „nas”) jest zaangażowana w ochronę Państwa prywatności. W związku z tym pragniemy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Informacje osobowe (określone poniżej). W zależności od kontekstu słowa „BWI”, „my” i „nas”, znajdujące się w niniejszej Polityce, odnoszą się do firmy BWI oraz jej firm zależnych, w tym m.in. do SureStay, Inc.

Korzystając z niniejszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej („Strona”), włącznie z wiadomościami tekstowymi, a także przekazując Informacje osobowe (określone poniżej) firmie BWI lub w inny sposób wyrażając zgodę na otrzymywanie od naszej firmy informacji marketingowych i innych, wyrażają Państwo zgodę na wszystkie działania, które podejmiemy w odniesieniu do Państwa Informacji osobowych określonych w niniejszej Polityce. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na warunki niniejszej Polityki, zwracamy się do Państwa z prośbą o niekorzystanie ze Strony i nieprzekazywanie Informacji osobowych firmie BWI za pośrednictwem naszej Strony lub w inny sposób.

Niniejsza Polityka nie opisuje sposobu zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji przez osoby trzecie, włącznie z tymi, które są właścicielami lub prowadzą hotele i inne nieruchomości pod nazwą Best Western® („Hotele licencjonowane”) i organizacje stowarzyszone stron trzecich, które mają prawo do przyznawania sublicencji do Hoteli licencjonowanych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w różnych krajach i terytoriach na całym świecie („Firmy stowarzyszone”). Prosimy zwrócić uwagę na to, że Hotele licencjonowane i Firmy stowarzyszone są niezależnymi podmiotami, które nie stanowią własności BWI lub jej Firmy zależnej oraz nie są kontrolowane przez BWI lub jej Firmę zależną. Hotele licencjonowane i Firmy stowarzyszone mogą posiadać swoje własne polityki prywatności, które mogą się różnić w stosunku do niniejszej Polityki. Aby dowiedzieć się więcej o politykach prywatności któregokolwiek z Hotelów licencjonowanych lub którejkolwiek Firmy stowarzyszonej, zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności danego Hotelu lub Firmy, a nie z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka ma na celu opisanie możliwie najszerszego zakresu podejmowanych przez nas działań związanych z przetwarzaniem informacji na poziomie globalnym. Działania te mogą być jednak obwarowane większymi ograniczeniami w niektórych jurysdykcjach, w oparciu o restrykcje nałożone na mocy obowiązujących w nich przepisów prawa. W zakresie, w jakim którekolwiek z działań opisanych w niniejszej Polityce nie są dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązujących w Państwa kraju, stanie lub prowincji, zgadzają się Państwo na to, aby pozostałe zapisy niniejszej Polityki, które są dopuszczalne, miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

INFORMACJE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERA NASZA FIRMA

Firma BWI może zbierać od Państwa „Informacje osobowe”, tj. informacje identyfikujące Państwa jako konkretną osobę lub na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Informacje, które możemy zbierać, obejmują:

 • informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu;
 • numer karty kredytowej lub rachunku płatniczego, adres do faktury i inne informacje dotyczące płatności i fakturowania („Informacje dotyczące płatności”);
 • informacje dotyczące członków programu lojalnościowego Best Western Rewards® („BWR®”), szczegółowe informacje dotyczące internetowego konta użytkownika, szczegółowe informacje dotyczące profilu i hasła oraz przynależności do programów „frequent flyer” i „travel partner”;
 • zapisy i kopie Państwa korespondencji z naszą firmą;
 • informacje wymagane w celu spełnienia szczególnych życzeń (np. problemy zdrowotne, w przypadku których wymagane jest specjalne zakwaterowanie);
 • informacje dotyczące pobytu gości, włącznie z informacjami dotyczącymi hoteli, w których się Państwo zatrzymali, daty przyjazdu i wyjazdu oraz zakupionych przez Państwa towarów i usług;
 • informacje zebrane za pośrednictwem korzystania z telewizji przemysłowej, kart magnetycznych i innych systemów zabezpieczeń;
 • w ograniczonych przypadkach, informacje dotyczące kredytu klientów.

Możemy zbierać Informacje osobowe z różnych źródeł:

 • za pośrednictwem Strony;
 • za pośrednictwem rezerwacji i centrów telefonicznych;
 • za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych kanałów (np. Facebooka, Twittera);
 • od Firm zależnych BWI oraz od Hotelów licencjonowanych, Firm stowarzyszonych i innych osób trzecich;
 • gdy w inny sposób przekażą nam je Państwo dobrowolnie, włącznie w związku z naszym programem lojalnościowym (tj. BWR).

Możemy również połączyć Informacje osobowe, które zbieramy, z ogólnodostępnymi Informacjami osobowymi oraz Informacjami osobowymi, które otrzymujemy od innych osób lub które odnoszą się do innych osób. Zbieranie i wykorzystywanie Informacji osobowych, oddzielnie lub w połączeniu, odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką i w celach w niej opisanych.

Jeżeli dobrowolnie przekażą nam Państwo „Informacje wrażliwe” (np. Informacje osobowe związane z Państwa zdrowiem), wówczas informacje te zostaną wykorzystanie wyłącznie w celu spełnienia szczególnych życzeń (np. w razie problemów zdrowotnych, w przypadku których wymagane jest specjalne zakwaterowanie). Na przykład, jeżeli dobrowolnie przekażą nam Państwo informacje dotyczące zdrowia, wówczas będziemy mogli je przechowywać i wykorzystywać po to, żeby dany Hotel licencjonowany mógł zapewnić Państwu pokój ze stosownymi udogodnieniami. Nie zbieramy i nie przechowujemy Informacji wrażliwych, chyba że przekażą nam je Państwo dobrowolnie. Przekazując nam Informacje wrażliwe, wyrażają Pastwo wyraźną zgodę na ich zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie przez naszą firmę, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

Program Best Western Rewards® („BWR®”)

Aby zapisać się do programu BWR, muszą Państwo przekazać nam pewne Informacje osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, w celu stworzenia Państwa konta i zarządzania nim oraz w celu zarządzania programem BWR i zapewnienia Państwu korzyści płynących z uczestnictwa w programie.

Zapisanie się do programu BWR i pozostawanie jego członkiem jest równoznaczne z Państwa zgodą na warunki programu (dostępne na stronie internetowej www.bestwesternrewards.com) oraz wyraźną, pisemną zgodą na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Państwa Informacji osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką. Korzystanie przez Państwa ze Strony po wygaśnięciu programu BWR jest równoznaczne z Państwa dorozumianą zgodą na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Państwa Informacji osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZBIERANE INFORMACJE OSOBOWE

Firma BWI zbiera Informacje osobowe o gościach, odwiedzających Stronę i innych osobach, aby móc zapewnić realizację ich potrzeb. Firma BWI może zbierać, wykorzystywać i ujawniać Informacje osobowe z jednego lub większej ilości powodów, które zostały wymienione poniżej:

 • Realizacja życzeń dotyczących rezerwacji i próśb o udzielnie informacji, w celu spełnienia Państwa próśb, takich jak realizacja transakcji dokonywanych za pomocą karty kredytowej lub zarezerwowania pokoju w dowolnym Hotelu licencjonowanym na całym świecie za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji centralnej bądź odpowiedzi na Państwa prośby związane z tym, żebyśmy wysyłali Państwu newslettery marketingowe, informacyjne i inne (oraz spersonalizowali takie newslettery i dostosowali Stronę do Państwa preferencji). Na przykład w momencie, w którym dokonują Państwo rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacji centralnej, możemy zebrać od Państwa informacje dotyczące płatności, a następnie wykorzystać je i ujawnić w celu realizacji Państwa rezerwacji. Firma BWI ma dostępną na całym świecie stronę internetową i komputery z bazami danych w Stanach Zjednoczonych oraz wielu innych miejscach, które mają na celu pomóc firmie BWI w prowadzeniu działalności i ułatwić działanie oraz utrzymanie systemu rezerwacji centralnej.
 • Programy członkowskie, w celu zarządzania i obsługi dobrowolnych programów członkowskich, łącznie z programami lojalnościowymi, takimi jak BWR, które pozwalają ich członkom na uzyskanie i wykorzystanie nagród, punktów lub kredytów związanych z programami. Wszelkie informacje na temat warunków dotyczących programu BWR znajdują się na stronie internetowej bestwesternrewards.com.
 • Karta Best Western Travel Card®, w celu przetworzenia i wysłania karty Best Western Travel Card, będącą kartą przepłaconą, którą można wymienić na opłaty za zakwaterowanie (np. stawkę za pokój i obowiązujące podatki) w Hotelach licencjonowanych na całym świecie. Możemy również wykorzystać Państwa Informacje osobowe w celu umożliwienia Państwu korzystania i wykupienia karty Best Western Travel Card. Pełne informacje na temat warunków dotyczących karty Best Western Travel Card znajdują się na stronie internetowej travelcard.bestwestern.com.
 • Informacje administracyjne i inne, w celu przesłania Państwu ważnych informacji dotyczących Strony, zmian naszych warunków i polityk lub innych informacji administracyjnych (np. informacji o Państwa rezerwacjach, takich jak potwierdzenia rezerwacji i informacje przekazywane przed przybyciem). Możemy również wykorzystywać Państwa Informacje osobowe w celu określenia, czy są Państwo uprawnieni i/lub poinformować Państwa o tym fakcie, jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, do przysyłania informacji marketingowych lub informowania o produktach, programach, ulepszeniach, wydarzeniach, ofertach specjalnych i usługach BWI, Firm zależnych BWI i osób trzecich (łącznie z Hotelami licencjonowanymi i Firmami stowarzyszonymi), które mogą Państwa interesować. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją „Twoje wybory” niniejszej Polityki.
 • Promocje, aby obsługiwać loterie, konkursy lub inne działania marketingowe i promocyjne (zwane łącznie „Promocjami”). Zazwyczaj zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie nam pewnych Informacji osobowych wówczas, gdy dołączają Państwo do Promocji lub uczestniczą w nich oraz – jeśli ma to zastosowanie – wygrywają nagrodę. Następnie wykorzystujemy takie Informacje osobowe w celu zarządzania Promocją. Uczestnictwo w Promocjach jest w pełni dobrowolne i mogą Państwo wybrać, czy chcą, aby ujawnione zostały dotyczące Państwa Informacje osobowe. Są Państwo zobowiązani do uważnego zapoznania się z zasadami każdej Promocji, w której biorą Państwo udział, ponieważ może ona uwzględniać dodatkowe istotne informacje na temat wykorzystywania Państwa Informacji osobowych przez firmę BWI. W zakresie, w jakim zasady danej Promocji dotyczące przetwarzania Państwa Informacji osobowych są sprzeczne z niniejszą Polityką, zasady Promocji mają znaczenie nadrzędne.
 • Ankiety, w celu przeprowadzenia ankiet i umożliwienia ich przeprowadzenia oraz w celu uzyskania Państwa odpowiedzi na kwestionariusze, aby móc zapewnić lepsze produkty i usługi gościom oraz osobom odwiedzającym Stronę. Wypełnianie jakichkolwiek ankiet jest w pełni dobrowolne.
 • Obsługa klienta, w celu śledzenia, przetwarzania i odpowiadania na zapytania klientów, aby móc usprawnić ich obsługę. Możemy również przekazywać Państwa Informacje osobowe usługodawcom zewnętrznym, Firmom stowarzyszonym i Hotelom licencjonowanych w celu umożliwienia osobom trzecim śledzenia, przetwarzania i odpowiadania na zapytania klientów.
 • Wewnętrzne cele przedsiębiorstwa, dla wewnętrznych celów przedsiębiorstwa, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, udoskonalanie Strony i naszych usług, identyfikacja trendów dotyczących wykorzystywania i schematów odwiedzin, określania efektywności naszych Promocji i spełniania zobowiązań umownych (np. obowiązku umownego dotyczącego zdobywania i wykorzystywania punktów BWR lub mil lotniczych).
 • Nasze obowiązki prawne, w celu przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniem sądu, wezwaniem sądowym lub innym procesem sądowym.
 • Warunki korzystania, możemy egzekwować lub stosować nasze Warunki korzystania i/lub inne umowy bądź polityki.
 • Wiadomości elektroniczne do znajomych, w celu zezwolenia Państwu na przekazywanie informacji o naszych produktach, usługach i Hotelach licencjonowanych innym osobom, takim jak Państwa znajomi lub współpracownicy. Jeżeli pragną Państwo skorzystać z powyższej usługi, mogą być Państwo zobowiązani do przekazania nam takich informacji, jak imię i nazwisko danej osoby oraz jej adres e-mail, aby ułatwić Państwu wysyłanie do niej wiadomości (wszelkie Informacje osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, wymagane w związku z przesyłaniem informacji zostaną takiej osobie ujawnione). Korzystając z tej funkcji, potwierdzają Państwo, że są uprawnieni do używania i dostarczenia nam imienia i nazwiska oraz adresu e-mail odbiorcy. Będziemy wykorzystywać Informacje osobowe odbiorcy wyłącznie w celu umożliwienia wysłania wiadomości elektronicznej, chyba że poinformujemy Państwa o innym celu w momencie, w którym przekażą nam Państwo takie Informacje osobowe lub zbierzemy je w inny sposób.
 • Karta kredytowa występująca pod wspólną marką, w celu promowania i oceny kwalifikowalności do posiadania kart kredytowych występujących pod wspólną marką Best Western.
 • Dodatkowe zastosowania, za Państwa zgodą, możemy również wykorzystać Państwa Informacje osobowe w inny sposób opisany w momencie dostarczenia nam przez Państwa danych informacji lub w innych celach.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY I UJAWNIAMY INFORMACJE OSOBOWE

 • Firmy zależne BWI. Możemy udostępniać Państwa Informacje osobowe Firmom zależnym BWI, aby mogły one wykorzystywać te Informacje osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce. Firmy zależne BWI są zobowiązane do ochrony Państwa Informacji osobowych zgodnie z niniejszą Polityką. Firma BWI jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Informacjami osobowymi.
 • Hotele licencjonowane, Firmy stowarzyszone i osoby trzecie. Możemy również udostępnić Państwa Informacje osobowe innym Hotelom licencjonowanym, Firmom stowarzyszonym i innym osobom trzecim na całym świecie w celach opisanych w niniejszej Polityce (np. w celu wysłania informacji dotyczących rezerwacji do Hoteli licencjonowanych lub Firm stowarzyszonych, przekazania Hotelom licencjonowanym, Firmom stowarzyszonym lub osobom trzecim informacji dotyczących nagród, punktów lub kredytów, które Państwo uzyskali w związku z programem BWR oraz w celu umożliwienia Hotelom licencjonowanym, Firmom stowarzyszonym i osobom trzecim określenia, czy są Państwo uprawnieni do produktów, programów, usług i promocji, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować i/lub poinformowania Państwa o tym fakcie, jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę).
 • Usługodawcy zewnętrzni. Firma BWI korzysta z usług licznych usługodawców zewnętrznych w celu dostarczenia pewnych produktów i usług w naszym imieniu, łącznie z usługami dotyczącymi rezerwacji, kart kredytowych / przetwarzania płatności i fakturowania, usług IT, obsługi klienta, usług dostarczania poczty elektronicznej, usług dostarczania wiadomości tekstowych, informowania o materiałach promocyjnych i marketingowych oraz dostarczania ich pocztą elektroniczną, tradycyjną oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowych, zarządzania ankietami gości i Promocjami, administracji, analizy danych i innych podobnych usług. Możemy udostępnić Państwa Informacje osobowe w celu umożliwienia osobom trzecim dostarczenia takich usług lub zapewnienia bieżącej działalności firmy BWI, włącznie z obsługą programu BWR i karty Best Western Travel Card. W momencie, w którym zlecamy przetwarzanie Państwa Informacji osobowych osobom trzecim lub przekazujemy Państwa Informacje usługodawcom zewnętrznym, wówczas wymagamy od takich usługodawców, aby chronili Państwa Informacje osobowe za pomocą stosownych środków bezpieczeństwa oraz ograniczali ich wykorzystywanie wyłącznie do celów, w jakich im je ujawniliśmy.
 • Partnerzy BWR. Firma BWI może również udostępnić Państwa Informacje osobowe firmom, którym partnerujemy lub które są uczestnikami naszego programu BWR w celu umożliwienia Państwu zdobycia i wykorzystania nagród, punktów lub kredytów w związku z Państwa członkostwem w programie BWR oraz zgodnie z wybranymi przez Państwa preferencjami związanymi ze zdobywaniem i wykorzystywaniem nagród itp. (np. wyborem poszczególnych mil lotniczych, za pośrednictwem których mogą Państwo zdobyć punkty BWR).
 •  Informacje osobowe przekazane w związku z Promocjami mogą być udostępnianie sponsorom zewnętrznym takich Promocji (niezależnie od tego, czy takie Promocje są przez nas organizowane) lub w inny sposób, zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku takich Promocji.
 • Cesja. W przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rozrządzenia całością lub częścią przedsiębiorstwa, majątku lub kapitału zakładowego BWI bądź Firmy zależnej BWI (również w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym) możemy przekazać wszelkie informacje, które gromadzimy na mocy niniejszej Polityki. Wszyscy następcy, cesjonariusze lub beneficjenci mogą wykorzystywać Informacje osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce.
 • Fora społecznościowe. Firma BWI może udostępnić usługi interaktywne (np. tablice ogłoszeń, fora i blogi), za pośrednictwem których mogą Państwo umieszczać informacje i materiały na Stronie. Prosimy zauważyć, że wszelkie informacje, które Państwo ujawniają za pośrednictwem takich usług stają się informacjami publicznymi i mogą być udostępniane osobom odwiedzającym Stronę oraz opinii publicznej. Zachęcamy Państwa do zachowania ostrożności, jeśli zdecydują się Państwo na ujawnienie swoich Informacji osobowych lub wszelkich innych za pośrednictwem wyżej wspomnianych usług. Jeżeli dobrowolnie zdecydują się Państwo na ujawnienie swoich Informacji osobowych za pośrednictwem forum, mogą one stać się publicznie znane i być wykorzystywane przez inne osoby w dowolnym celu.
 • Egzekwowanie prawa, nagłe wypadki, zgodność. Możemy ujawnić Państwa Informacje osobowe: (i) w sytuacji, w której będziemy mieli powód, aby uznać, że jest to niezbędne w celu identyfikacji, skontaktowania się lub podjęcia działania prawnego wobec osób lub podmiotów, które mogą zaszkodzić Państwu, firmie BWI, Firmom zależnym BWI, Hotelom licencjonowanym, Firmom stowarzyszonym lub innym; (ii) w sytuacji, w której będziemy mieli powód, aby uznać, że wymaga tego obowiązujące prawo lub regulacje (włącznie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi poza Państwa krajem zamieszkania; (iii) odpowiadając na wezwanie sądowe, postanowienie sądowe lub inny proces sądowy; (iv) w celu ustanowienia lub skorzystania z naszych praw, obrony przed roszczeniami prawnymi lub ochrony naszych działań lub działań Firm zależnych BWI, Hoteli licencjonowanych lub Firm stowarzyszonych; (v) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności firmy BWI, Firm zależnych BWI, Hoteli licencjonowanych, Firm stowarzyszonych, Państwa lub innych osób; (vi) w celu przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia czynności dotyczących domniemanych nielegalnych działań; (vii) w celu przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia czynności dotyczących domniemanego oszustwa; (viii) w celu przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia czynności dotyczących sytuacji wiążącej się z potencjalnym niebezpieczeństwem względem bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, (ix) w celu przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia czynności dotyczących naruszenia Warunków korzystania bądź innych umów czy polityk; (x) w innych przypadkach określonych na mocy prawa.
 • Autoryzacja kredytu. W momencie, w którym ubiegają się Państwo o kartę kredytową występującą pod wspólną marką Best Western, Państwa Informacje osobowe zostaną wykorzystane i ujawnione stosownym osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu ustalenia, czy kwalifikują się Państwo do uzyskania karty kredytowej oraz w celu określenia, czy emitent karty przyzna Państwu linię kredytową lub nie zmieni jej.
 • Odpowiedzialność podczas przekazywania informacji. Jeżeli usługodawca, który otrzymuje od nas Informacje osobowe dotyczące osoby pochodzącej z UE, której dotyczą dane lub osoba ze Szwajcarii, której dotyczą dane podejmie działania niezgodne z zasadami Ochrony prywatności między UE a USA lub ochroną prywatności między Szwajcarią a USA, wówczas ponosimy odpowiedzialność za te działania, o ile nie udowodnimy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za ich spowodowanie.

INFORMACJE NIEOSOBOWE

Firma BWI może również zbierać „Informacje nieosobowe”, tj. informacje zagregowane i/lub anonimowe, demograficzne i wszelkiego rodzaju inne dane, w których nie jest ujawniona Państwa tożsamość. Ponieważ Informacje nieosobowe nie ujawnią Państwa tożsamości, możemy je wykorzystywać i udostępniać Firmom zależnym BWI, Hotelom licencjonowanym, Firmom stowarzyszonym i innym osobom trzecim w dowolnym celu, w tym m.in., aby ułatwić i ulepszyć Państwa bieżący dostęp do naszej Strony i korzystanie z niej, aby możliwie najlepiej dostosować nasze usługi do osobistych zainteresowań, aby przeanalizować schematy odwiedzania, usprawnienia obsługi klienta oraz dla naszych celów biznesowych. Podczas Państwa nawigacji na Stronie, nasza firma wraz z usługodawcami może zbierać pewne Informacje nieosobowe, takie jak rodzaj Państwa komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, wyszukiwarka internetowa i jej wersja, wykorzystując technologie automatycznego gromadzenia danych.

Ponadto możemy skorzystać z zewnętrznych usługodawców świadczących usługi związane ze śledzeniem i reklamą w celu śledzenia i analizowania w imieniu firmy BWI sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej Strony, za pośrednictwem wykorzystywania technologii automatycznego gromadzenia danych. Osoby trzecie, o których mowa wyżej, na naszą prośbę zbierają i udostępniają nam informacje dotyczące korzystania ze Strony, mierzą i badają efektywność naszych reklam, śledzą wykorzystanie stron i ścieżek, którymi podążają osoby odwiedzające naszą Stronę, pomagają nam zaadresować i śledzić wykorzystanie internetowych banerów reklamowych na naszej Stronie i na innych stronach, a także śledzą wykorzystanie innych linków do naszej Strony umieszczonych na stronach naszych partnerów marketingowych. Nie kontrolujemy technologii śledzenia osób trzecich oraz sposobu, w jaki są one wykorzystywane. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących reklamy lub ukierunkowanych treści, prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim usługodawcą.

Pliki cookies

Możemy również zbierać informacje związane z plikami cookies. Plik cookie to prosty plik tekstowy przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwer danej strony internetowej. Zawiera on anonimowe informacje, na przykład unikatowy identyfikator oraz nazwę strony internetowej, a także pewne dane liczbowe. Pliki cookies pozwalają stronie internetowej na zapamiętanie Państwa preferencji oraz przedmiotów, które umieścili Państwo w swoim koszyku zakupowym. Większość wyszukiwarek poinformuje Państwa o tym, w jaki sposób przestać akceptować nowe pliki cookies, w jaki sposób być informowanym o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz w jaki sposób dezaktywować istniejące pliki cookies. W zakładce „Pomoc” dostępnej w Państwa wyszukiwarce powinny znajdować się wyżej wspomniane informacje. Alternatywnie mogą Państwo odwiedzić stronę internetową www.allaboutcookies.org, na której znajdują się kompleksowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób dezaktywować pliki cookies w przypadku większości przeglądarek. Jeżeli zdezaktywują Państwo pliki cookies lub odmówią ich akceptacji, prosimy zwrócić uwagę na to, że pewne części niniejszej Strony mogą być wówczas niedostępne lub nie będą funkcjonować w odpowiedni sposób.

ADRESY IP

Adres IP to numer, który Państwa dostawca Internetu automatycznie przypisuje komputerowi, z którego Państwo korzystają podczas próby uzyskania dostępu do Strony. Numer ten jest automatycznie identyfikowany i rejestrowany w naszych plikach dzienników serwerowych za każdym razem, kiedy użytkownicy odwiedzają Stronę, wraz z informacjami na temat czasu trwania każdej wizyty oraz odwiedzonych stron. Gromadzenie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i odbywa się automatycznie na wielu stronach internetowych. Wykorzystujemy adresy IP w takich celach, jak obliczanie poziomów korzystania ze Strony, pomoc w diagnozowaniu problemów serwerowych, walidacja uprawnionej sesji użytkownika za pośrednictwem kodu captcha Google® i zarządzanie Stroną. Prosimy zauważyć, że adresy IP, pliki dzienników serwerowych i powiązane informacje traktujemy jak Informacje nieosobowe, z wyjątkiem sytuacji, w której jesteśmy zobligowani do innego postępowania na mocy obowiązującego prawa.

BRAK ŚLEDZENIA

Państwa wyszukiwarka internetowa może pozwolić Państwu na wybór Państwa preferencji dotyczących tego, czy chcą Państwo zezwolić stronie internetowej na zbieranie informacji o Państwa aktywności internetowej na różnych stronach internetowych lub korzystaniu z usług internetowych. W tym czasie Strona internetowa nie odpowiada na opcję „Nie śledź” lub podobne preferencje, którą mogli Państwo skonfigurować w swojej wyszukiwarce internetowej, a Strona może dalej zbierać informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce. Jednak jak określono w powyższej sekcji „Informacje nieosobowe”, nie zezwalamy Państwu na dokonywanie pewnych wyborów dotyczących zbieranych informacji poprzez dostosowanie ustawień swojej wyszukiwarki w odniesieniu do plików cookies.

STRONY OSÓB TRZECICH

Strona może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony z linkami (które mogą obejmować strony internetowe Hoteli licencjonowanych, Firm stowarzyszonych i różnych partnerów BWR lub innych osób trzecich) nie są kontrolowane przez firmę BWI. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści którejkolwiek z takich stron (lub jakikolwiek link znajdujący się na takiej stronie). Zapewniamy takie linki wyłącznie dla wygody. Umieszczenie linka na Stronie nie jest równoznaczne z poparciem takich stron przez firmę BWI lub Firmę zależną BWI. Jeżeli zdecydują się Państwo na odwiedzenie stron internetowych osób zewnętrznych, do których linki znajdują się na naszej Stronie, robią to Państwo na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków korzystania i polityk prywatności obowiązujących w przypadku takich stron. Jeżeli przekażą Państwo jakiekolwiek Informacje osobowe za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, Państwa Informacje osobowe będą traktowane zgodnie z polityką prywatności osób trzecich.

BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ

Jako że bezpieczeństwo Państwa Informacji osobowych jest dla nas ważne, wdrożyliśmy pewne środki bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem Informacji osobowych. Informacje osobowe, które zbieramy od Państwa w Internecie, są przechowywane przez nas i/lub naszych usługodawców oraz chronione za pośrednictwem wspólnych mechanizmów kontrolnych związanych z dostępem elektronicznym, technologiami zapory i innych racjonalnymi środkami bezpieczeństwa. Niemniej, takie środki ostrożności nie mogą zapobiec wszystkim stratom, każdemu dostępowi czy złemu wykorzystywaniu lub każdej zmianie Informacji osobowych. W przypadkach, w których jest to wymagane na mocy prawa, poinformujemy Państwa o każdej stracie, dostępie, niewłaściwym zastosowaniu lub zmianie Informacji osobowych, które mogą mieć na Państwa wpływ, aby mogli Państwo podjąć stosowne działania w celu ochrony swoich praw. Możemy podjąć decyzję o poinformowaniu Państwa za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonu, w przypadkach dozwolonych przez prawo.

Prosimy o to, aby nie przesyłali nam Państwo swoich Informacji dotyczących płatności oraz Informacji wrażliwych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jakiegokolwiek nieoznaczonego obszaru na Stronie (np. przekazania numeru Państwa karty kredytowej w polu „Komentarz”). Jeżeli mają Państwo powód, aby podejrzewać, że Państwa komunikacja z naszą firmą nie jest już bezpieczna (np. jeżeli uważają Państwo, że bezpieczeństwo któregokolwiek z Państwa kont związanych z naszą firmą zostało naruszone), wówczas są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania nas o rzekomym problemie poprzez skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta, jak określono poniżej. Prosimy zauważyć, że jeżeli zdecydują się Państwo przekazać informację za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wówczas spowoduje to opóźnienia w czasie, którego potrzebujemy, aby zareagować na możliwy problem.

Państwa wybory

Zawsze mogą Państwo wybrać, które Informacje osobowe (o ile jakiekolwiek), chcą nam Państwo przekazać. Jednak jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam pewne informacje, może to mieć wpływ na Państwa obsługę w naszej firmie. Na przykład nie możemy przyjąć rezerwacji bez podania imienia i nazwiska, a skoro nie możemy ujawnić Państwa Informacji osobowych Hotelom licencjonowanym lub Firmom zależnym, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu wszystkich lub pewnych usług rezerwacyjnych oraz innych usług lub świadczeń związanych z programami członkowskimi. Podobnie, jeżeli nie będziemy mogli ujawnić Państwa Informacji osobowych innym osobom trzecim, takim jak partnerzy BWR (np. linie lotnicze, emitenci kart i inne osoby trzecie), możemy nie być w stanie zapewnić Państwu wszystkich dostępnych usług związanych z programem członkowskim (np. zdobywanie punktów częstych klientów w takich firmach) bądź świadczenie takich usług może być opóźnione. Będziemy dążyć do spełnienia Państwa życzeń najszybciej jak to będzie możliwe.

W niektórych jurysdykcjach prywatność danych lub inne przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody zanim prześlemy Państwu informacje, o które Państwo nie prosili. W pewnych okolicznościach Państwa zgoda może być dorozumiana (np. w sytuacji, w której informacje są wymagane w celu spełnienia Państwa życzeń i/lub w sytuacji, w której dobrowolnie przekazali nam Państwo pewne informacje). W innych przypadkach możemy być zobowiązani do uzyskania Państwa wyraźnej zgody (np. w sytuacji, w której zebrane informacje są uznawane za Informacje wrażliwe na mocy lokalnych przepisów prawa).

Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy wykorzystywali Państwa informacje kontaktowe w celu promocji naszych produktów lub usług bądź produktów i usług osób trzecich, mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania części lub wszystkich informacji promocyjnych bądź wycofać swoją wcześniejszą zgodę poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta, jak określono w sekcji „Skontaktuj się z nami”. Jeżeli otrzymali Państwo od nas wiadomość elektroniczną z informacjami promocyjnymi, ale nie chcą już Państwo otrzymywać od nas podobnych wiadomości, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania poprzez wykorzystanie funkcji rezygnacji znajdującej się w wiadomości elektronicznej, którą Państwo od nas otrzymali. Prosimy zauważyć, że w momencie, w którym zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas wiadomości elektronicznych z informacjami promocyjnymi, Państwa dane kontaktowe zostaną ukryte, a nie usunięte. Dzięki temu Państwa prośba zostanie zarejestrowana i zachowana, o ile w późniejszym czasie nie wyrażą Państwo zgody unieważniającej tę decyzję.

Jeżeli posiadają Państwo konto BWR, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wskazanie preferencji dotyczących informacji w momencie, w którym staną się Państwo członkiem programu BWR. Po wskazaniu preferencji mogą je Państwo zmienić po zalogowaniu się na swoje konto.

Prosimy zauważyć, że jeżeli zrezygnują Państwo w sposób opisany powyżej, nie będziemy w stanie usunąć Państwa Informacji osobowych z baz danych Hoteli licencjonowanych, Firm stowarzyszonych i innych osób trzecich, którym udostępniliśmy już Państwa Informacje osobowe.

DOSTĘP, USUNIĘCIE I MODYFIKACJE

Firma BWI może pozwolić Państwu na dokonanie przeglądu pewnych Informacji osobowych za pośrednictwem Strony lub innych środków internetowych. Informacje dotyczące dostępności środków internetowych służących do przeglądu Państwa Informacji osobowych są dostępne na Stronie lub w postaci materiałów drukowanych, w postaci których Informacje osobowe zostały nam po raz pierwszy przekazane.

Na mocy obowiązującego prawa mogą być Państwo uprawnieni do zwrócenia się z prośbą o uzyskanie dostępu do Informacji osobowych, które posiadamy, a także do ich usunięcia lub zmiany oraz – w stosownych przypadkach – zwrócenia się z prośbą o ich aktualizację w przypadku, gdy uznają je Państwo za niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. Mogą Państwo również zwrócić się do nas z zapytaniem, czy posiadamy Informacje osobowe Państwa dotyczące. Firma BWI podejmie starania, aby w dobrej wierze odpowiedzieć na Państwa zapytanie, może się jednak okazać, że nie będziemy w stanie przekazać, usunąć lub zmienić Państwa Informacji osobowych we wszystkich okolicznościach. Na przykład firma BWI może nie być w stanie zmienić, przekazać lub usunąć Państwa Informacji osobowych, jeżeli będzie się to wiązało z nieuzasadnionym obciążeniem lub kosztem bądź nałoży na firmę BWI obowiązek zmiany informacji dotyczących innej osoby. Ponadto, w pewnych sytuacjach, na mocy obowiązujących przepisów prawa, mogą być Państwo uprawnieni do zwrócenia się do nas z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania przez nas Państwa Informacji osobowych, ponieważ zostały uzyskane za pośrednictwem nielegalnych środków lub zostały wykorzystane z pogwałceniem prawa. Firma BWI uhonoruje takie prośby w wymaganym stopniu i w czasie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz jeżeli jest to dozwolone przez prawo, może nałożyć stosowną opłatę w celu pokrycia kosztów ustosunkowania się do Państwa prośby.

Wymienione wyżej prośby mogą zostać złożone poprzez wypełnienie oraz wysłanie następującego Wniosku. Prosimy, aby umieścili w nim Państwo swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer BWR (jeżeli dotyczy), a także datę i miejsce Państwa ostatniego pobytu w hotelu Best Western, abyśmy mogli ustalić Państwa tożsamość oraz to, czy posiadamy jakiekolwiek Informacje osobowe, które Państwa dotyczą, a także w przypadku potrzeby skontaktowania się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

PRZECHOWYWANIE DANYCH I MINIMALIZACJA

Firma BWI zbiera Informacje osobowe wyłącznie wówczas, gdy uważa, że jest do niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz oraz w celu realizacji przysługujących jej praw i przestrzegania swoich innych zobowiązań określonych w niniejszej Polityce. Będziemy przechowywać Państwa Informacje osobowe tak długo, jak będziemy potrzebowali ich dla celów, dla których je zbieramy lub innych wymaganych na mocy prawa.

UWAGA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Strona nie jest skierowana do osób niepełnoletnich (określonych na mocy obowiązującego prawa), dlatego zwracamy się z prośbą, aby takie osoby nie przekazywały Informacji osobowych za pośrednictwem naszej Strony. Jeżeli okaże się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy Informacje osobowe od osoby, która nie ukończyła 13. roku życia, bez zgody rodzicielskiej, wówczas usuniemy takie informacje. Jeżeli uważają Państwo, że możemy być w posiadaniu jakichkolwiek informacji, które uzyskaliśmy od osoby, która nie ukończyła 13. roku życia bądź informacje, które dotyczą takiej osoby, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta, jak określono w sekcji „Skontaktuj się z nami” w niniejszej Polityce.

OCHRONA PRYWATNOŚCI MIĘDZY UE A USA I OCHRONA PRYWATNOŚCI MIĘDZY SZWAJCARIĄ A USA

Firma BWI przestrzega zasad ochrony prywatności między UE a USA oraz między Szwajcarią a USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania i przechowywania Informacji osobowych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Firma BWI dostarczyła własny certyfikat dotyczący przestrzegania zasad Ochrony prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Ochrony prywatności oraz aby uzyskać dostęp do certyfikatu firmy BWI po jego zatwierdzeniu przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, prosimy o odwiedzenie strony internetowej http://www.privacyshield.gov. Prosimy zauważyć, że naruszenie zobowiązania firmy BWI do przestrzegania zasad Ochrony prywatności może wiązać się ze wszczęciem dochodzenia przez Federalną Komisję Handlu i/lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Jeżeli uważają Państwo, że firma BWI w nieprawidłowy sposób obchodzi się z Państwa Informacjami osobowymi oraz z naruszeniem Zasad Polityki prywatności, prosimy o skontaktowanie się z firmą BWI za pośrednictwem działu obsługi klienta z pisemnym opisem Państwa skargi. Po otrzymaniu takiego pisemnego opisu przedstawiciel działu obsługi klienta firmy BWI skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia daty i sposobu omówienia Państwa skargi. Firma BWI jest zaangażowana w ustosunkowanie się do wszystkich uzasadnionych skarg dotyczących przestrzegania przez firmę zasad niniejszej Polityki oraz Zasad Polityki prywatności i dołoży wszelkich starań, aby zaadresować wszystkie skargi w dobrej wierze. W przypadku nierozwiązanych skarg na mocy Zasad Polityki prywatności, firma BWI zgodziła się uczestniczyć w Programie ochrony prywatności UE JAMS, tj. niezależnym programie rozwiązywania sporów. Jeżeli w odpowiednim czasie nie otrzymają Państwo potwierdzenia swojej skargi lub jeżeli Państwa skarga nie zostanie w satysfakcjonujący sposób zaadresowana przez firmę BWI, prosimy o odwiedzenie strony internetowej Programu JAMS (https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claimfor), aby uzyskać więcej informacji i/lub złożyć skargę. Jeżeli firma BWI nie ustosunkuje się do Państwa skargi lub jeżeli nie uzyskają Państwo pomocy za pośrednictwem procesu JAMS, w pewnych ograniczonych okolicznościach, może Państwu przysługiwać prawo do skorzystania z arbitrażu przed Panelem ds. ochrony prywatności lub mogą być Państwo uprawnieni do złożenia skargi w swojej lokalnej agencji ds. ochrony danych.

KWESTIE DOTYCZĄCE JURYSDYKCJI/TRANSFERU DANYCH

Strona i firma BWI działają z terytorium Stanów Zjednoczonych, zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych. Osoby odwiedzające naszą Stronę, które przekazują nam Informacje osobowe oraz które w inny sposób wyraziły swoją zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i innych, powinny być świadome, że przepisy prawa Stanów Zjednoczonych mogą się różnić od przepisów prawa obowiązujących w ich kraju zamieszkania. Firma BWI nie gwarantuje, że treści znajdujące się na Stronie lub w jakiejkolwiek jej części są stosowne na terenie danej jurysdykcji oraz że są w niej dostępne. Osoby, które odwiedzają Stronę, robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz są odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawa, zasad i regulacji. Możemy ograniczyć dostęp do Strony w całości lub w części w przypadku dowolnej osoby, obszaru geograficznego i jurysdykcji w dowolnym czasie i według własnego uznania. Przekazując nam jakichkolwiek Informacje osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przekazywanie i przetwarzanie w krajach innych niż kraj Państwa zamieszkania, włącznie z krajami, które mogą zapewniać inny poziom bezpieczeństwa danych niż istniejący w Państwa kraju zamieszkania, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, w których znajduje się firma BWI. Ponadto w przypadku konieczności przekazania jakichkolwiek Informacji osobowych Hotelom licencjonowanym, Firmom stowarzyszonym i innym osobom trzecim na mocy niniejszej Polityki, prosimy o uwzględnienie faktu, że podmioty te mogą, lecz nie muszą znajdować się na terenie krajów uznawanych za „adekwatne” na mocy Ochrony prywatności między UE a USA oraz między Szwajcarią a USA i innymi przepisami prawa.

Użytkownicy z Kalifornii: Przysługujące Państwu prawa do ochrony prywatności na mocy przepisów prawa stanu Kalifornia

Zgodnie z kalifornijską ustawą „Shine the Light”, Kodeks Cywilny, sekcja 1798.83, pewne przedsiębiorstwa są zobowiązane do udzielania odpowiedzi na prośby kalifornijskich klientów dotyczące praktyk biznesowych związanych z ujawnianiem informacji osobowych osobom trzecim dla bezpośrednich celów marketingowych takich osób. Alternatywnie, w takich przedsiębiorstwach może obowiązywać polityka nieujawniania Informacji osobowych klientów osobom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych, jeżeli klient skorzystał z opcji rezygnacji z udostępniania takich informacji. W naszej firmie obowiązuje taka właśnie polityka. Mogą Państwo zrezygnować z udostępniania informacji lub uzyskać więcej informacji na temat swoich praw przysługujących Państwu na mocy kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, sekcja 1798.83, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail CustomerCare@bestwestern.com lub poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta, jak określono poniżej w sekcji „Skontaktuj się z nami”. Prosimy zauważyć, że w celu przyznania Państwu pewnych nagród musimy udostępnić Państwa informacje naszym Firmom zależnym, Firmom stowarzyszonym lub usługodawcom zewnętrznym. Ponadto w momencie, w którym składają Państwo rezerwację lub zatrzymują się w Hotelu licencjonowanym bądź robią to za pośrednictwem Firmy stowarzyszonej, wówczas przekazują Państwo informacje bezpośrednio do tego Hotelu lub Firmy, natomiast ograniczenia dotyczące takich informacji uwzględnione w niniejszej sekcji nie mają zastosowania do firmy BWI. Prosimy o zastosowanie się do instrukcji przekazanych Państwu przez usługodawców zewnętrznych w celu zrezygnowania z otrzymywania od nich wiadomości. Jeżeli dokonali Pastwo rezygnacji w sposób opisany powyżej, a następnie zdecydują się Państwo na zainicjowanie transakcji, która wymaga od nas ponownego udostępnienia Państwa informacji osobom trzecim, wówczas Państwa poprzednie preferencje dotyczące rezygnacji nie będą miały zastosowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, chcieliby Państwo zaktualizować swoje informacje bądź zmodyfikować swoje preferencje dotyczące przekazywanych informacji, prosimy o skontaktowanie się z nami, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres CustomerCare@bestwestern.com, dzwoniąc pod numer 800-528-1238 lub wysyłając list na adres:

Best Western International, Inc.
Dział obsługi klienta
P.O. Box 10203
Phoenix, AZ 85064
Do rąk: Dział obsługi klienta

Best Western International, Inc.
Unit 7 City link Business Park

Old Nass Road

Dublin 12

Irlandia

Do rąk: Dział prawny

(Przedstawiciel firmy BWI w UE)

Prosimy zauważyć, że informacje przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze są bezpieczne, dlatego w korespondencji elektronicznej, którą Państwo z nami wymieniają, nie powinni Państwo uwzględniać Informacji osobowych lub wrażliwych.

ZMIANY W POLITYCE

Firma BWI zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji niniejszej Polityki w dowolnym czasie. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki znajduje się na pierwszej stronie. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnych zmian do niniejszej Polityki, poinformujemy Państwa o tym fakcie na Stronie oraz umieścimy na niej link do nowej Polityki. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany dotyczące tego, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa Informacje osobowe, poinformujemy Państwa o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykorzystując adres e-mail podany na Państwa koncie (w stosownych przypadkach) i/lub za pośrednictwem wiadomości umieszczonej na Stronie, a także zapewnimy Państwu możliwość zrezygnowania z nowego lub innego sposobu wykorzystywania Państwa Informacji osobowych. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki staną się skuteczne w momencie umieszczenia przez nas zmienionej Polityki na Stronie. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z Państwa akceptacją zmienionej Polityki, ważnej w momencie korzystania ze Strony.

Menu

 Polski
Menu