Trzęsące się ręce? Jak opanować stres przed wystąpieniem na konferencji?

Drżenie rąk to popularne zaburzenie ruchowe, występujące bez względu na wiek. Najczęściej pojawia się w trakcie silnego wzburzenia emocjonalnego lub w czasie sytuacji stresowej, takiej jak ważny egzamin, rozmowa o pracę czy wystąpienie na konferencji. Stres, jaki się wówczas pojawia, jest ciężki do opanowania i może objawiać się na wiele sposobów. Jednym z nich są trzęsące się ręce. Jednak ten objaw nie towarzyszy tylko stresującym sytuacjom. Czasami może świadczyć o zaburzeniach metabolicznych lub chorobach toczących się w organizmie.

Trzęsące się ręce Jak opanować stres przed wystąpieniem na konferencji

Rodzaje drżących rąk

Istnieją cztery, podstawowe rodzaje drżących/trzęsących się rąk. Spoczynkowe pojawia się, gdy ręce swobodnie opadają i nie wykonują żadnej czynności. Statyczne (posturalne) występuje podczas unoszenia lub prostowania rąk. Czynności te przeciwstawiają się sile grawitacji. Drżenie zamiarowe pojawia się, gdy pacjent chce wykonać jakiś konkretny ruch. Natomiast drżenie złożone jest połączeniem wszystkich poprzednich rodzajów. Każdy z powyższych typów ma inne przyczyny i może świadczyć o różnych dolegliwościach.

Przyczyny trzęsących się rąk

W zależności od rodzaju drżenia można wyróżnić inne przyczyny tej dolegliwości. Rozpoznanie rodzaju trzęsienia się rąk może znacznie ułatwić uświadomienie sobie przyczyn tego problemu.

Przyczyny statycznego drżenia rąk

Statyczne drżenie rąk ma często podłoże fizjologiczne. Występuje we wszelkich sytuacjach stresowych: przed ważnymi wydarzeniami, rozmowami czy wystąpieniami. Do przyczyn fizjologicznych należą również lęk, zmęczenie, intensywny wysiłek fizyczny, nadmiar kofeiny, zawartej w kawie lub – co gorsza – napojach energetycznych. Ponadto niektóre leki mogą powodować statyczne drżenie rąk, np. cyklosporyna, haloperidol, metoklopramid, tioryzadyna, walpoinian sodu. Warto sprawdzić listę ostatnio zażywanych leków i upewnić się, czy przyczyna nie leży w zażywanych substancjach. Trzęsące się ręce są również objawem odstawienia alkoholu i pojawiają się od jednego do trzech dni po ostatnim spożyciu. Do przyczyn statycznego drżenia rąk warto również zaliczyć niektóre zaburzenia metaboliczne: nadczynność tarczycy, uszkodzenia wątroby czy zatrucie metalami ciężkimi.

Przyczyny spoczynkowego drżenia rąk

Przyczyny trzęsących się rąk

Spoczynkowe drżenie rąk może występować u chorych na Parkinsona lub w przypadku Parkinsona polekowego, który pojawia się u niektórych pacjentów leczonych neurotykami. Trzęsienie rąk u osób dotkniętych tą chorobą polega na zbliżeniu kciuka do palca wskazującego, potocznie nazywane kręceniem pigułek. Są to ruchy o niewielkiej częstotliwości i pojawiają się, gdy dłonie są w pozycji spoczynku, np. wzdłuż ciała podczas leżenia. Niestety w przypadku Parkinsona występują inne objawy współtowarzyszące: mikrografia, czyli stopniowe zmniejszanie liter w trakcie pisania. Utrudnia to odczytanie wykonanego przez chorego zapisu. Pozostałe objawy to spowolnienie ruchów ciała, sztywność i trudności w wykonywaniu ruchów biernych oraz charakterystyczne, szurający chód.

Przyczyny zamiarowego trzęsienia się rąk

Zamiarowe, trzęsące się ręce występują w przypadku uszkodzenia móżdżku. Najczęściej do tej sytuacji dochodzi podczas udaru, stwardnienia rozsianego, krwawienia lub guza. Zamiarowe drżenie rąk przebiega jednostronnie, natomiast towarzyszą mu zaburzenia mowy i koordynacji ruchowej całego ciała. Pojawiają się również problemy z wykonywaniem szybkich, naprzemiennych ruchów lub natychmiastowym zaprzestaniem jakiegoś ruchu.

Przyczyny złożonego trzęsienia się rąk

Złożone trzęsienie rąk może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich jest drżenie psychogenne, które objawia się nagłym rozpoczęciem oraz nasila się, gdy chory skupia uwagę na tych drganiach. Ważne jest wówczas rozproszenie uwagi, aby atak zmalał na sile. Inną przyczyną jest drżenie neurogenne, pojawiające się u chorych na cukrzycę, neuropatię nowotworową lub Zespół Guillaina-Barrégo. Te drgania mogą mieć różną częstotliwość. Choroba Wilsona to kolejny powód drżenia złożonego – tym razem u dzieci i młodych dorosłych. Towarzyszą jej objawy neuropsychiatryczne, ślinienie się, sztywność podczas chodzenia. Drżenie Holmesa jest połączeniem drżenia zamiarowego, spoczynkowego i statycznego i może być objawem stwardnienia rozsianego lub udaru.

Nieznane przyczyny trzęsienia się rąk

Czasami drżenie rąk nie ma określonej przyczyny lub są one nie do końca znane. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku tzw. choroby drżących rąk. Samoistne trzęsienie się dłoni rozpoczyna się przed 20. rokiem życia i nasila się w późniejszym okresie życia. Objawia się ono zarówno w ruchu, jak i w spoczynku. Przyczyny tej dolegliwości nie są znane, chociaż mogą być za nią odpowiedzialne geny.

Jak opanować trzęsienie się rąk?

Jak opanować trzęsienie się rąk?

W większości przypadków powodem drżenia rąk jest stres, emocje oraz inne przyczyny fizjologiczne. W takich sytuacjach można stosować ziołowe leki uspokajające. Warto również korzystać z technik relaksacyjnych, takich jak świadomy oddech czy medytacja. Drżenie rąk można wyeliminować, dbając o odpowiednią ilość snu, zdrową dietę, unikanie dużych dawek kofeiny. Jeśli jednak zastosowanie tych środków nie pomoże, warto skonsultować się z lekarzem, bo być może trzęsące się ręce są objawem groźnych chorób, które wymagają odrębnego leczenia.


Przygotuj się przed sytuacją stresową

Osoby, którym drżą/trzęsą się ręce w sytuacjach zawodowych i nie mogą tego opanować, powinny postarać się o jak najlepsze przygotowanie i zagospodarowanie czasem. Znacznie łatwiej jest opanować stres i drżenie dłoni, jeśli ma się pewność, że jest się gotowym na każdą sytuację.

Zobacz inne pozostałe teksty:

  • 5 Porad, Jak Poradzić Sobie Na Spotkaniu Networkingowym?
    Imprezy networkingowe to świetna okazja, aby poszerzyć swoją sieć kontaktów biznesowych. Dla wielu osób opanowanie stresu podczas takich spotkań jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego tak wielu z nich rezygnuje z uczestnictwa w tego typu meetingach.

 
 
 

Menu

 Polski
Menu