Polityka Prywatności

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. POLITYKA PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW

Zaktualizowane i obowiązujące od kwietnia 2023 r.

Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób Best Western International, Inc. i jej spółki zależne w tym SureStay, Inc. („BWI”, „my” lub „nas”) gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osobowe. Należy pamiętać, że hotele i nieruchomości oznaczone logo Best Western® („Licencjonowane hotele”) są zarządzane niezależnie, nie są własnością BWI oraz nie są zarządzane ani kontrolowane przez BWI. Ponadto poza Stanami Zjednoczonymi firmy, które nie są własnością BWI, są czasami uprawnione do licencjonowania marek Best Western®. Pomimo faktu, że firmy te są określane przez BWI jako „Podmioty stowarzyszone”, nie są one naszą własnością ani nie podlegają naszej kontroli. Po przekazaniu informacji Licencjonowanemu hotelowi lub Podmiotowi stowarzyszonemu, firmy te mogą mieć własne praktyki i zasady dotyczące prywatności.

Można wybierać spośród różnych tematów, klikając poniższe opcje:

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych przez nas informacji

Udostępnianie informacji

Wybory

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Jak długo przechowujemy informacje

Aplikacje innych firm, strony internetowe i media społecznościowe

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii

Informacje kontaktowe

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych przez nas informacji

Poniższa tabela zawiera przykłady rodzaju informacji, które zbieramy od użytkownika w różnych kontekstach oraz sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje.

Kontekst

Rodzaje informacji

Podstawowy cel gromadzenia
i wykorzystania informacji

Rezerwacje pokoi

Gromadzimy dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, informacje o rezerwacji oraz preferencje dotyczące zakwaterowania. Ta informacja jest pobierana bezpośrednio od Państwa podczas rezerwacji pokoju. W niewielkiej liczbie przypadków gromadzimy informacje o stanie zdrowia gościa. Na przykład, gość może dobrowolnie zdecydować się na przekazanie informacji o niepełnosprawności jako część wniosku o preferencje dotyczące zakwaterowania. Użytkownik jest zobowiązany do podania tych informacji w celu dokonania rezerwacji. Jeśli użytkownik nie poda tych informacji, możemy nie być w stanie zrealizować jego żądania.

Wykorzystujemy Państwa dane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych, spełnienia Państwa żądań dotyczących rezerwacji i podjęcia kroków w oczekiwaniu na te zobowiązania. W niektórych jurysdykcjach potrzebujemy również Państwa danych, aby spełnić prawne zobowiązania do gromadzenia i utrzymywania informacji o gościach. Mamy również uzasadniony interes w analizowaniu trendów i wzorców wśród gości. W rzadkich okolicznościach, kiedy gromadzimy informacje o stanie zdrowia gościa, informacje te są gromadzone wyłącznie w celu uwzględnienia potrzeb gościa i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Best Western Rewards® („BWR”)

BWR to program lojalnościowy Best Western. Gromadzimy Państwa dane kontaktowe, preferencje dotyczące komunikacji, historię rezerwacji, szczegóły dotyczące wykorzystania oraz wybory partnerskich programów lojalnościowych. Informacje są gromadzone podczas rejestracji w BWR, wymiany punktów lojalnościowych, rezerwacji hotelu, aktualizacji konta BWR lub połączenia konta BWR z partnerskim programem lojalnościowym. Użytkownik jest zobowiązany do podania tych informacji w celu uczestnictwa w programie BWR. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać tych informacji, możemy nie być w stanie zapewnić mu funkcjonalności BWR.

Wykorzystujemy Państwa dane, aby wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Państwa. Na przykład używamy tych informacji, aby umożliwić Państwu zdobywanie i wymienianie nagród, punktów lub kredytów w związku z programami lojalnościowymi. Z uzasadnionych względów interesujemy się również marketingiem i analizowaniem trendów i wzorców wśród naszych nagrodzonych członków. Pełne informacje na temat programu BWR: www.bestwesternrewards.com

Best Western Travel Card®

Gromadzimy dane kontaktowe i informacje o płatnościach podczas zakupu karty Best Western Travel Card®. Użytkownik jest zobowiązany do podania tych informacji w celu dokonania rezerwacji. Jeśli użytkownik nie poda tych informacji, możemy nie być w stanie zrealizować jego żądania.

Wykorzystujemy Państwa dane, aby wywiązać się z zobowiązań umownych wobec Państwa. Z uzasadnionych względów interesujemy się marketingiem i analizowaniem trendów i wzorców wśród posiadaczy kart Best Western Travel Card.

Aby zapoznać się z pełnym Regulaminem karty Best Western Travel Card, zapraszamy na www.travelcard.bestwestern.com.

Pliki cookie i śledzenie pierwszej kategorii

Używamy plików cookie i usuwamy pliki GIF. „Pliki cookies” to niewielkie informacje, które witryna wysyła na twardy dysk komputera podczas przeglądania strony internetowej. W większości przypadków użytkownik jest zobowiązany do podania tych informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć własne pliki cookie, witryna może nie działać poprawnie.

Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona działała sprawnie i analizowała trendy i wzorce wśród odwiedzających naszą stronę.

Pliki cookies i śledzenie przez strony trzecie

Bierzemy udział w reklamowaniu opartym na zachowaniu. Oznacza to, że strona trzecia wykorzystuje technologię (np. plik cookie) w celu zgromadzenia informacji o korzystaniu z naszej witryny internetowej, aby mogła dostarczać reklamy produktów i usług dostosowanych do Państwa zainteresowań na naszej stronie lub w innych witrynach. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia przez osoby trzecie za pośrednictwem naszego Centrum preferencji plików cookie.

Korzystanie ze śledzenia stron trzecich, w tym reklamy behawioralnej, opieramy na zgodzie, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Wzajemna łączność poprzez e-mail

Jeśli otrzymują Państwo od nas wiadomość e-mail, używamy określonych narzędzi do przechwytywania danych związanych z otwieraniem naszej wiadomości, klikaniem linków lub banerów, które zawiera, lub dokonywania rezerwacji. Podanie tych informacji jest dobrowolne.

Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu, w jaki sposób korzystasz z potwierdzeń rezerwacji. Inne śledzenie wiadomości e-mail opieramy na zgodzie, jeśli jest to wymagane przez prawo

Obsługa klienta

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w sprawie problemu, zdobędziemy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wszelkie inne treści wysłane do nas w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli użytkownik nie poda tych informacji, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na jego pytanie lub problem. Jeśli użytkownik nie poda tych informacji, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na jego pytanie lub problem.

Mamy uzasadniony interes w otrzymywaniu informacji i działaniu na podstawie informacji, które nam Państwo przekazują, dotyczących spraw, które Państwo poruszają.

Lista mailingowa

Po zgłoszeniu lub zarejestrowaniu się na jedną z naszych list mailingowych pobieramy Państwa adres e-mail lub adres pocztowy. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać tych informacji, możemy nie być w stanie wysyłać mu żądanych wiadomości.

Udostępniamy informacje o naszych produktach i usługach lub produktach i usługach innych firm, jeśli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie tych informacji. Mamy również uzasadniony interes w dzieleniu się z Państwem informacjami na temat naszych usług i naszych partnerów.

Urządzenia mobilne

Gromadzimy informacje z urządzenia mobilnego, takie jak unikatowe informacje identyfikacyjne emitowane z urządzenia podczas odwiedzania naszych witryn lub aplikacji.

Mamy uzasadniony interes w identyfikowaniu unikalnych użytkowników i w zrozumieniu, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z nami na urządzeniach mobilnych.

Partnerska promocja

Gromadzimy informacje podawane przez Państwa w ramach promocji pod wspólną marką z innymi firmami. Gromadzimy informacje, na przykład jeśli ubiegają się Państwo o kartę kredytową pod wspólną marką Best Western. W większości przypadków użytkownik jest zobowiązany do podania tych informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć własne pliki cookie, witryna może nie działać poprawnie.

Mamy uzasadniony interes w realizacji naszych promocji. To zainteresowanie obejmuje dzielenie się informacjami z naszymi partnerami, aby między innymi ustalić, czy kwalifikują się Państwo do promocji.

Ankiety

Kiedy biorą Państwo udział w ankiecie, zbieramy podawane informacje. W większości przypadków podanie tych informacji jest wymagane. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać tych informacji, witryna i aplikacja mobilna mogą nie działać poprawnie. 

Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu Państwa opinii i gromadzeniu informacji istotnych dla naszej organizacji, aby ulepszyć nasze usługi.

Loterie lub Konkursy

Kiedy biorą Państwo udział w loteriach lub konkursie, zbieramy informacje, które zawierają dane kontaktowe, aby powiadomić Państwa, jeśli zostaną Państwo wybrani. Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale należy pamiętać,Podanie tych informacji jest dobrowolne. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać tych informacji, Licencjonowany Hotel może nie być w stanie komunikować się za pośrednictwem wiadomości tekstowych.

Mamy uzasadniony interes w zarządzaniu loteriami. W niektórych kontekstach jesteśmy również zobowiązani prawem do zbierania informacji o tych, którzy biorą udział w naszych loteriach i mamy uzasadniony interes w przestrzeganiu tych praw.

Interakcje na stronie internetowej

Używamy technologii do monitorowania interakcji z naszą witryną. Mogą to być kliknięte linki lub informacje, które są wpisywane w naszych formularzach online. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia przez osoby trzecie za pośrednictwem naszego Centrum preferencji plików cookie.

Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcję z naszą stroną internetową, aby móc ją ulepszać, oraz aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje i zainteresowania, i wybrać oferty, które mogą okazać się najbardziej przydatne.

Logowania na stronie

Zbieramy informacje, w tym dane takie jak: typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP (numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera, gdy używany jest Internet), nazwa domeny, aktywność w obszarze kliknięć, strona odsyłająca i/lub znacznik daty/czasu odwiedzających. W większości przypadków użytkownik jest zobowiązany do podania tych informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć własne pliki cookie, witryna może nie działać poprawnie

Mamy uzasadniony interes w monitorowaniu naszych sieci i odwiedzających nasze strony internetowe. Pomaga nam to między innymi zrozumieć, które z naszych usług są najbardziej popularne.

Dostęp do Wi-Fi

Chociaż nie zapewniamy sieci Wi-Fi w Licencjonowanych hotelach, zapewniamy dostęp do Wi-Fi w biurach BWI (np. w naszej siedzibie). Gromadzimy informacje o osobach, które mają dostęp do tych sieci Wi-Fi. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dostęp do sieci WiFi, podanie tych informacji jest wymagane.

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu dostępu do sieci Wi-Fi oraz w gromadzeniu informacji w celu uniknięcia oszustw i zapewnienia bezpieczeństwa.

Kandydaci na pracowników

Jeśli użytkownik ubiega się o pracę w naszej firmie, gromadzimy informacje niezbędne do oceny jego podania. Jeśli użytkownik nie przekaże nam wymaganych informacji, możemy nie być w stanie rozpatrzyć jego podania o pracę.

Korzystamy z informacji o aktualnych pracownikach w związku z obowiązkami służbowymi. W niektórych kontekstach jesteśmy również zobowiązani prawem do zbierania informacji o tych, którzy biorą udział w naszych loteriach i mamy uzasadniony interes w przestrzeganiu tych praw. Mamy także uzasadniony interes w wykorzystaniu informacji o zatrudnieniu, aby zapewnić sprawną obsadę personelu i siłę roboczą.

Oprócz informacji, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, możemy również otrzymywać informacje dotyczące Państwa z innych źródeł, w tym od partnerów biznesowych, partnerów BWR, licjencjonowanych hoteli, podmiotów stowarzyszonych, agentów turystycznych, stron internetowych poświęconych turystyce on-line lub publicznie dostępnych źródeł. Na przykład, jeśli klient dokonuje rezerwacji w jednym z naszych Licencjonowanych Hoteli, hotel ten przekazuje nam informacje jako część naszego uzasadnionego zainteresowania, między innymi, utrzymaniem globalnego systemu rezerwacji i zapewnieniem obsługi klienta.

Oprócz celów i zastosowań opisanych powyżej używamy informacji w następujący sposób:

 • Do wewnętrznych celów administracyjnych oraz do zarządzania naszymi relacjami.
 • Aby przeprowadzić analitykę.
 • Aby identyfikować użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub Licencjonowanych hoteli.
 • Aby świadczyć usługi dla Państwa i ulepszać nasze usługi i ofertę produktów.
 • Aby odpowiadać na pytania dotyczące wsparcia, możliwości zatrudnienia lub innych zapytań.
 • Aby wysyłać materiały marketingowe i promocyjne, w tym informacje dotyczące naszych produktów, usług, sprzedaży lub promocji.
 • Aby usprawnić proces rezerwacji i wymeldowania.
 • Aby debugować, identyfikować i naprawiać błędy, które upośledzają istniejącą zamierzoną funkcjonalność naszej strony internetowej i usług.
 • W celu wykrywania i ochrony przed złośliwymi, wprowadzającymi w błąd, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, w tym naruszeniami naszych zasad i warunków, incydentami związanymi z bezpieczeństwem oraz naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy i naszych użytkowników, pracowników lub innych osób.
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, ustanawianie lub wykonywanie naszych praw oraz obrona przed roszczeniami prawnymi.
 • Dla bezpieczeństwa gości, pracowników i innych odwiedzających.

Pomimo, że powyższe sekcje opisują nasz podstawowy cel zbierania informacji, w wielu sytuacjach mamy więcej niż jeden cel. Na przykład, jeśli klient dokona rezerwacji pokoju, gromadzimy informacje o nim, abyśmy mogli, lub aby Licencjonowany hotel mógł zawrzeć z tym klientem umowę, ale także gromadzimy dane o nim, ponieważ mamy uzasadniony interes w przechowywaniu informacji o nim po ukończeniu transakcji, dzięki czemu możemy szybko i łatwo odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące jego pobytu. W rezultacie nasze gromadzenie i przetwarzanie Państwa informacji może być oparte na naszej potrzebie wykonania umowy, naszych zobowiązań wynikających z prawa, naszego uzasadnionego interesu w prowadzeniu naszej działalności i/lub Państwa zgody.

W zakresie, w jakim przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację, nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji tych informacji, z wyjątkiem celów ustalenia, czy nasze procesy pozbawienia elementów umożliwiających identyfikację spełniają nasze zobowiązania prawne.

Udostępnianie informacji

Oprócz konkretnych sytuacji omówionych w innych miejscach tej polityki, ujawniamy informacje w następujących sytuacjach:

 1. Licencjonowane hotele i Podmioty stowarzyszone. Udostępniamy Państwa informacje w hotelach objętych licencją, które będą spełniały warunki rezerwacji. Udostępniamy również Państwa informacje Partnerom w obszarze geograficznym Licencjonowanego Hotelu, w którym Państwo przebywali lub zamierzają się zatrzymać. W zależności od kontekstu, Licencjonowane hotele i Podmioty stowarzyszone wykorzystują Państwa informacje do różnych celów, w tym do przygotowania się do pobytu, zapewnienia zakwaterowania, marketingu lub wykorzystania punktów lojalnościowych.
 1. Partnerzy BWR. Udostępniamy informacje niezależnym firmom, z którymi współpracujemy lub które są uczestnikami naszego programu BWR, aby umożliwić Państwu zdobywanie i wymienianie nagród, punktów lub kredytów związanych z członkostwem w BWR oraz zgodnie z wybranymi preferencjami dotyczącymi zarobków i wydatków. Można na przykład wybrać konkretnego partnera linii lotniczej, za pomocą którego można zdobywać punkty BWR. Udostępniamy również informacje niezależnym firmom, jeśli zdecydują Państwo, że chcą otrzymywać promocje i materiały marketingowe od partnerów zewnętrznych firmy Best Western.
 1. Marketing partnerski i Promocje. Udostępniamy również informacje niezależnym firmom, jeśli zdecydują się Państwo, że chcą otrzymywać promocje i materiały marketingowe od partnerów zewnętrznych firmy Best Western. Oferujemy również konkursy, loterie lub inne promocje organizowane z partnerami zewnętrznymi. Jeśli ktoś zdecyduje się wziąć udział w konkursie, loterii lub promocji sponsorowanej przez partnera zewnętrznego, podane przez niego informacje zostaną udostępnione nam i za ich pośrednictwem. Wykorzystanie przez nich informacji nie jest objęte niniejszą polityką prywatności.
 1. Biura podróży i Strony internetowe poświęcone turystyce online. Udostępniamy Państwa informacje agencjom podróży i/lub witrynom internetowym, z których Państwo korzystają, aby przetworzyć Państwa wnioski o rezerwacje i spełnić wszelkie wymagania lub potrzeby tych podmiotów.
 1. Dostawcy usług. Udostępniamy dane użytkownika dostawcom usług. Dostawcy usług pomagają nam między innymi w administrowaniu naszymi bazami danych, stronami internetowymi, marketingiem, komunikacją i ankietami; dostawcy usług zapewniają nam wsparcie techniczne i logistyczne; dostawcy usług przetwarzają płatności w naszym imieniu; a dostawcy usług pomagają w realizacji rezerwacji i zamówień.
 1. Publiczne. Niektóre z naszych witryn mogą umożliwiać publikowanie komentarzy lub recenzji na forum publicznym. Jeśli zdecydują się Państwo przesłać informacje na tych stronach, informacje te mogą zostać udostępnione publicznie.
 1. Inne ujawnienia bez Państwa zgody. Możemy ujawniać informacje w odpowiedzi na wezwania, nakazy lub nakazy sądowe bądź w związku z jakimkolwiek procesem prawnym, lub w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami lub wymogami bezpieczeństwa narodowego w Stanach Zjednoczonych lub w innych jurysdykcjach, w których działamy. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia lub skorzystania z naszych praw, w celu obrony przed roszczeniem prawnym, w celu zbadania lub podjęcia działań, lub zapobieżenia działaniom w związku z możliwą nielegalną działalnością, podejrzeniem oszustwa, bezpieczeństwem osób lub mienia, lub naruszeniem naszych zasad albo w celu spełnienia prośby o wysyłkę produktów lub świadczenie usług przez pośrednika będącego stroną trzecią. Możemy również udostępniać informacje naszym podmiotom stowarzyszonym ( spółkom zależnym, spółkom joint venture lub innym spółkom będących wspólną własnością lub pod wspólną kontrolą). Ponadto, jeśli inna firma nabywa lub planuje przejąć naszą spółkę, firmę lub nasze aktywa, udostępnimy również informacje tej firmie, również na etapie negocjacji.
 1. Inne ujawnienia bez Państwa zgody. Możemy zapytać, czy chcieliby Państwo, abyśmy udostępnili informacje dotyczące Państwa innym niestowarzyszonym stronom trzecim, które nie są opisane w innych miejscach tej polityki.

Wybory

Mogą Państwo dokonać następujących wyborów dotyczących swoich danych osobowych:

 1. E-maile promocyjne. Można przestać otrzymywać e-maile promocyjne, postępując zgodnie z instrukcją anulowania subskrypcji otrzymaną w e-mailu. Jeśli zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać promocyjnych wiadomości e-mail, nadal możemy wysyłać Państwu wiadomości związane z usługami.
 2. Mailingi promocyjne. Jeśli w dowolnym momencie zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas ofert i/lub okólników, można usunąć siebie z naszych list mailingowych, wysyłając nam wiadomość e-mail (nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej) z frazą „NO SNAIL MAIL” w temacie wraz ze swoim imieniem, adresem i kodem pocztowym. Prosimy pamiętać, że nasze wiadomości są przygotowywane na długo przed ich wysłaniem. Pomimo tego, że usuniemy Państwa nazwisko z naszej listy mailingowej po otrzymaniu wniosku, mogą Państwo nadal otrzymywać od nas wiadomości, które zostały zainicjowane przed usunięciem nazwisk.
 3. Promocyjne wiadomości tekstowe. Jeśli otrzymają Państwo od nas wiadomość tekstową zawierającą informacje promocyjne, można zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości tekstowych, odpisując „STOP”.
 4. Dostęp do danych osobowych. Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub potwierdzenia, że posiadamy informacje na jego temat. W pewnych ograniczonych okolicznościach użytkownik może również zażądać dostępu do swoich danych w przenośnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może złożyć taki wniosek, wypełniając i przesyłając Formularz wniosku. Jeśli będzie to wymagane przez prawo, na żądanie użytkownika spełnimy jego prośbę
 5. Zmiany w Państwa danych osobowych. Polegamy na tym, aby aktualizować i poprawiać Państwa dane osobowe. Większość naszych stron internetowych pozwala modyfikować lub usuwać profil swojego konta. Należy pamiętać, że możemy zachować historyczne informacje w naszych plikach kopii zapasowych, zgodnie z prawem. Jeśli nasza strona internetowa nie pozwala na aktualizację lub poprawienie niektórych informacji, można poprosić o zmianę informacji, wypełniając i przesyłając Formularz zapytania. Pomimo tego, że BWI dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa żądanie, możemy nie być w stanie zmienić Państwa danych we wszystkich okolicznościach. Na przykład możemy nie być w stanie zmienić informacji dotyczących Państwa, jeśli spowodowałoby to nadmierne obciążenie lub wydatek, lub wymagałoby od nas zmiany informacji dotyczących innej osoby.
 6. Usunięcie Państwa danych osobowych. Można poprosić o informacje o tym, jak długo przechowujemy określony rodzaj informacji, kontaktując się z nami pod adresem opisanym poniżej. Można poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, wypełniając i wysyłając Formularz zapytania. Jeśli jest to wymagane przez prawo, usuniemy Państwa dane osobowe po złożeniu takiego wniosku. Należy pamiętać, że są sytuacje, w których możemy odmówić usunięcia informacji. Na przykład możemy zachować dane osobowe, aby spełnić nasze zobowiązania prawne, rozwiązać spory i/lub egzekwować dowolne z naszych umów.
 7. Unieważnienie zgody lub poddanie procesowi przetwarzania. Można cofnąć zgodę na przetwarzanie (jeśli takie przetwarzanie jest oparte na wyrażeniu zgody) lub sprzeciwić się przetwarzaniu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. W przypadku cofnięcia zgody lub sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu usług. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić Państwa prośbę, jeśli prawo na to zezwala lub wymaga od nas, lub jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować Państwa tożsamości.
 8. Rezygnacja z reklam ukierunkowanych. Użytkownik może zrezygnować z reklam ukierunkowanych opartych na śledzeniu online (np. plików cookie), klikając łącze do ustawień plików cookie tutaj lub łącze "Nie udostępniaj" na naszej stronie głównej. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany przeglądarki lub komputera lub wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki może być konieczne ponowne kliknięcie łącza w celu zastosowania preferencji. Użytkownik może również zrezygnować z innych form ukierunkowanej reklamy, przesyłając formularz wniosku.
 9. Cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie (w przypadku, gdy takie przetwarzanie opiera się na zgodzie) lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych, wypełniając i przesyłając Formularz wniosku. Jeśli użytkownik cofnie zgodę lub sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu, możemy nie być już w stanie świadczyć mu usług.
 10. Śledzenie online. Obecnie nie rozpoznaliśmy zautomatyzowanych sygnałów przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, które mogą obejmować instrukcje: „Nie śledź”.

Należy pamiętać, że nie wszystkie prawa opisane powyżej są bezwzględne i nie mają zastosowania we wszystkich okolicznościach. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić wniosek użytkownika, jeśli prawo na to zezwala lub tego wymaga, lub jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować tożsamości użytkownika. Nie będziemy dyskryminować osób, które korzystają ze swoich praw do prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

Składanie wniosków

Jeśli użytkownik nie chce składać wniosku za pośrednictwem naszego internetowego Formularza wniosku, powinien kierować pisemne wnioski i pytania dotyczące swoich praw na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwonić do nas pod numer 1-800-528-1238. Upoważniony przedstawiciel składający wniosek w imieniu osoby fizycznej musi złożyć wniosek za pośrednictwem naszego formularza wniosku. Jeśli jesteś byłym pracownikiem BWI, skorzystaj z adresu e-mail lub numeru telefonu podanego powyżej.

Prosimy pamiętać, że jeśli prześlecie Państwo prośbę, zgodnie z prawem, wymagamy od Państwa potwierdzenia tożsamości. Zweryfikujemy Państwa tożsamość porównując dane przekazane w przesłanym zapytaniu z informacjami zawartymi w naszej bazie danych. W zależności od Państwa prośby, możemy poprosić o dodatkowe informacje takie jak: adres mailowy użyty do stworzenia konta BWR, numer telefonu używany w dokonywaniu rezerwacji oraz historię Państwa pobytów. Możemy również poprosić Państwa o pisemną deklarację potwierdzającą tożsamość. 

W niektórych okolicznościach użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do składania wniosków o skorzystanie z określonych praw do prywatności w jego imieniu. W celu potwierdzenia, że użytkownik rzeczywiście upoważnił agenta do złożenia wniosku w jego imieniu, będziemy wymagać weryfikacji, czy użytkownik udzielił upoważnionemu agentowi pozwolenia na złożenie wniosku w jego imieniu, w tym kopii podpisanego pozwolenia udzielonego upoważnionemu agentowi oraz weryfikacji własnej tożsamości bezpośrednio u nas. Jeśli jesteś upoważnionym przedstawicielem składającym wniosek w imieniu osoby fizycznej, musisz złożyć wniosek za pośrednictwem naszego Formularza wniosku i potwierdzić, że jesteś upoważnionym przedstawicielem strony składającej wniosek. Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z użytkownikiem pocztą elektroniczną w sprawie dokumentacji i weryfikacji wymaganej do złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

Jeśli użytkownik nie zgadza się ze sposobem, w jaki rozpatrzyliśmy wniosek, może odwołać się od naszej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail z tematem "Odwołanie".

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Żadna metoda przesyłania przez Internet lub przechowywanie danych elektronicznych nie jest w pełni bezpieczna. Pomimo tego, że dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani poinformować użytkownika o każdym naruszeniu jego danych osobowych, możemy powiadomić Państwa drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie, o ile jest to dozwolone przez prawo.

Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają utworzenie konta. Po zrobieniu tego zostaną Państwo poproszeni o utworzenie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego hasła i jest odpowiedzialny za wszelki dostęp do konta i korzystanie z niego przez osobę, która uzyskała hasło, niezależnie od tego, czy taki dostęp lub użycie zostało przez niego autoryzowane. Powinni nas Państwo powiadomić o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego hasła lub konta.

Jak długo przechowujemy informacje

Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Na przykład przechowujemy informacje BWR tak długo, jak długo dana osoba pozostaje członkiem BWR, ponieważ punkty BWR nie wygasają, a informacje są potrzebne, aby umożliwić danej osobie realizację nagród. Przechowujemy informacje w naszym systemie rezerwacji, w całości lub w formie skróconej, przez trzy lata po wyjeździe gościa w celu przetworzenia rezerwacji, zapewnienia obsługi klienta po dokonaniu rezerwacji oraz wystawienia faktury i prowadzenia dokumentacji. Zazwyczaj przechowujemy informacje w naszym systemie obsługi klienta przez trzy lata po ich otrzymaniu, chyba że informacje te są potrzebne do bieżącego celu, takiego jak rozwiązanie otwartej kwestii.

Kraje wykorzystane do przetwarzania

BWI działa ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Osoby, które podają informacje BWI lub odwiedzają stronę internetową BWI, powinny mieć świadomość, że prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych może różnić się od prawa obowiązującego w ich kraju zamieszkania. Na przykład mogą zaistnieć sytuacje, w których jesteśmy zobowiązani do udostępniania informacji dotyczących Państwa amerykańskim organom ścigania. Poniżej przedstawiono dodatkowe informacje dotyczące danych otrzymanych przez BWI z innych krajów lub przekazanych przez BWI innym krajom:

 • Przekazywanie informacji z Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii. Jeśli BWI przekaże dane użytkownika podmiotowi przetwarzającemu poza EOG lub Wielką Brytanią, BWI podejmie kroki w celu zapewnienia, że podmiot przetwarzający przestrzega istotnych zasad RODO. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych w przypadku konkretnego dalszego transferu, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Jeśli uważasz, że firma BWI niewłaściwie przetworzyła Twoje dane osobowe, skontaktuj się z firmą BWI, korzystając z poniższych danych kontaktowych, i prześlij pisemny opis swojej skargi. Po otrzymaniu takiego pisemnego opisu przedstawiciel Działu Obsługi Klienta BWI skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia czasu i sposobu omówienia Twojej skargi. BWI dokłada wszelkich starań, aby rozpatrywać wszelkie uzasadnione skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników i w dobrej wierze podejmuje wysiłki w celu nawiązania komunikacji w celu rozpatrzenia takich skarg.

  BWI generalnie stara się wykorzystywać Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub Międzynarodową Umowę o Transferze Danych zatwierdzoną przez Biuro Komisarza ds. Informacji w celu przekazywania danych osobowych z EOG lub Wielkiej Brytanii, w zależności od przypadku, do krajów, które nie przyjęły podobnych przepisów dotyczących prywatności danych. Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG, może zażądać kopii wszelkich standardowych klauzul umownych, których używamy do przekazywania jego danych poza EOG, które obejmują kategorie przekazywanych informacji, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych. Jeśli standardowe klauzule umowne lub międzynarodowa umowa o przekazywaniu danych nie zostały przyjęte lub zostały uznane za niewystarczające, BWI przekazuje dane osobowe poza Europę i Wielką Brytanię, w zależności od przypadku, w oparciu o następujące zasady:

  • Rezerwacje dokonane z BWI. Dokonując rezerwacji lub przekazując swoje dane BWI, wyrażasz zgodę na przekazanie wszystkich swoich danych bezpośrednio do BWI w Stanach Zjednoczonych i rozumiesz, że Stany Zjednoczone mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki jest zapewniany w Twoim kraju.
  • Rezerwacje dokonane u Partnerów. Przekazywanie danych osobowych od Partnera w Europie lub Wielkiej Brytanii do BWI w Stanach Zjednoczonych (i dalej do miejsca rezerwacji) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania stosunku umownego z Licencjonowanym Hotelem.
 • Przekazywanie informacji do innych krajów. Oprócz przeniesienia Państwa danych do Stanów Zjednoczonych, w których znajduje się BWI, jeśli dokonuje się rezerwacji w Licencjonowanym hotelu w obcym kraju, Państwa dane zostaną wysłane do tego hotelu, a także do dowolnego Partnera stowarzyszonego z tym hotelem. Ponadto możemy przesłać informacje do dostawcy lub partnera w obcym kraju w celu administrowania naszym programem BWR i działaniami marketingowymi.

Aplikacje innych firm, strony internetowe i media społecznościowe

Dla wygody użytkowników możemy udostępniać łącza do witryn internetowych i innych treści lub usług stron trzecich, których nie jesteśmy właścicielem ani nie obsługujemy. Witryny internetowe i treści stron trzecich, do których łącza zamieszczamy, mogą mieć odrębne informacje o ochronie prywatności lub polityki prywatności. Nie mamy kontroli nad praktykami w zakresie prywatności stosowanymi przez witryny internetowe lub aplikacje, których nie jesteśmy właścicielem. Nasze witryny internetowe lub nasza komunikacja mogą również zawierać wtyczki i inne funkcje, które integrują platformy mediów społecznościowych stron trzecich. W przypadku interakcji użytkownika z tymi platformami strony trzecie, które obsługują te platformy, mogą być w stanie zidentyfikować użytkownika, określić sposób korzystania przez niego z naszej witryny internetowej oraz połączyć i przechowywać te informacje z profilem użytkownika w mediach społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej lub aplikacji strony trzeciej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat praktyk ochrony prywatności takich stron trzecich.

 • Dla wygody użytkowników możemy udostępniać łącza do witryn internetowych i innych treści lub usług stron trzecich, których nie jesteśmy właścicielem ani nie obsługujemy. Witryny internetowe i treści stron trzecich, do których łącza zamieszczamy, mogą mieć odrębne informacje o ochronie prywatności lub polityki prywatności. Nie mamy kontroli nad praktykami w zakresie prywatności stosowanymi przez witryny internetowe lub aplikacje, których nie jesteśmy właścicielem. Nasze witryny internetowe lub nasza komunikacja mogą również zawierać wtyczki i inne funkcje, które integrują platformy mediów społecznościowych stron trzecich. W przypadku interakcji użytkownika z tymi platformami strony trzecie, które obsługują te platformy, mogą być w stanie zidentyfikować użytkownika, określić sposób korzystania przez niego z naszej witryny internetowej oraz połączyć i przechowywać te informacje z profilem użytkownika w mediach społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej lub aplikacji strony trzeciej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat praktyk ochrony prywatności takich stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 • Zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Z czasem możemy zmienić naszą politykę prywatności i praktyki. Wprowadzając zmiany w zasadach, zmienimy datę „aktualizacji i wejścia w życie” na początku niniejszych zasad oraz zapewnimy każdą inną formę powiadomienia, która może być wymagana przez prawo. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania przez nas zmienionych zasad.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii

Prawo stanu Kalifornia wymaga od nas ujawnienia następujących dodatkowych informacji związanych z naszymi praktykami ochrony prywatności. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, poniższe informacje dotyczące prywatności mają zastosowanie do Ciebie w uzupełnieniu do pozostałej części polityki.

California Shine the Light. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą być uprawnieni do zwrócenia się do nas o powiadomienie opisujące, jakie kategorie danych osobowych (jeśli w ogóle) udostępniamy stronom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym w celu marketingu bezpośredniego. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz otrzymać kopię takiego powiadomienia, prześlij nam pisemną prośbę, korzystając z informacji podanych w sekcji "Dane kontaktowe" poniżej.

Kalifornijskie powiadomienie o zachętach finansowych. Goście mogą zarejestrować się w programie BWR, aby uzyskać bezpłatne pobyty hotelowe, promocje i ekskluzywne oferty. Gdy gość rejestruje się w programie BWR, prosimy o podanie danych kontaktowych i preferencji dotyczących komunikacji. Po zarejestrowaniu się gościa śledzimy pobyty hotelowe, rezerwacje i wykorzystanie punktów. Ponieważ program BWR obejmuje gromadzenie danych osobowych, może być interpretowany jako program "zachęt finansowych" zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Wartość danych osobowych użytkownika jest związana z wartością bezpłatnych lub zniżkowych produktów, usług lub pobytów w hotelach, które użytkownik uzyskuje, wymieniając punkty. Wartość ta opiera się na kosztach związanych z zapewnieniem tych bezpłatnych lub zniżkowych produktów, usług lub pobytów w hotelach.

Z udziału w programie BWR można zrezygnować w dowolnym momencie, dzwoniąc pod numer 1(800) 894-4365. Odwiedź stronę Warunki programu BWR, aby zapoznać się z pełnymi zasadami programu, w tym z zasadami dołączania do programu.

Informacje kontaktowe

Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania, komentarze lub skargi odnośnie do naszych praktyk dotyczących prywatności. Prosimy o kontakt z nami, używając poniższych danych kontaktowych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1-800-528-1238

Best Western International, Inc.

Customer Care Department

P.O. Box 10203

Phoenix, Arizona 85064

Attn: Customer Care

Best Western International, Inc.

Antareslaan 11                       

2132 JE Hoofddorp                

The Netherlands

Attn: Legal Department

(BWI representative in the EU)

Należy pamiętać, że komunikacja e-mail niekoniecznie będzie bezpieczna; w związku z tym nie należy podawać nam informacji o płatnościach ani wrażliwych informacji w korespondencji e-mailowej.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, a znajdują się w Unii Europejskiej, mogą mieć Państwo prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzoru.

 

Udostępnianie informacji w Kalifornii [ujawnianie]

Powiadomienie o gromadzeniu danych. Poniższa tabela opisuje kategorie danych osobowych, które gromadzimy, ujawniamy w celach biznesowych, "sprzedajemy" i/lub "udostępniamy" (zgodnie z definicją tych terminów w prawie stanu Kalifornia). Należy pamiętać, że oprócz odbiorców wskazanych poniżej, możemy ujawnić dowolną z kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych podmiotom rządowym, jeśli może to być konieczne do przestrzegania prawa lub zapobiegania nielegalnej działalności. Nie "sprzedajemy" danych osobowych mieszkańców Kalifornii za pieniądze. Jak omówiono w innym miejscu Polityki prywatności, używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do celów ukierunkowanej reklamy. Więcej informacji można znaleźć w naszym Centrum preferencji plików cookie . Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych można znaleźć w sekcji Wykorzystywanie i przetwarzanie gromadzonych przez nas informacji w Polityce prywatności. Aby uzyskać informacje na temat tego, jak długo przechowujemy dane osobowe, zapoznaj się z sekcją Jak długo przechowujemy informacje w Polityce prywatności.

 
Kategorie informacji osobowych, które zbieramy Kategorie stron trzecich, którym możemy ujawniać dane osobowe w celach biznesowych
Identyfikatory - takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego (IP), identyfikator urządzenia, adres e-mail, nazwa konta, podpis lub inne podobne identyfikatory.  
 • Dostawcy usług
 • Firmy zajmujące się realizacją produktów i usług
 • Dostawcy usług internetowych
 • Sieci reklamowe
 • •Sieci społecznościowe
 • Podmioty przetwarzające płatności i instytucje finansowe
 • •Podmioty rządowe, organy ścigania, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne strony wymagane przez prawo
 • Dostawcy usług analizy danych
Identyfikatory rządowe - takie jak numer prawa jazdy lub numer paszportu.  
 • Dostawcy usług
 • Firmy zajmujące się realizacją produktów i usług
 • Podmioty rządowe, organy ścigania, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne strony wymagane przez prawo
Informacje finansowe - takie jak numer karty kredytowej lub debetowej.  
 • Dostawcy usług
 • Podmioty przetwarzające płatności i instytucje finansowe
 • Podmioty rządowe, organy ścigania, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne strony wymagane przez prawo
Informacje medyczne - takie jak informacje dotyczące stanu psychicznego lub fizycznego danej osoby.  
 • Dostawcy usług
 • Firmy zajmujące się realizacją produktów i usług
 • Podmioty rządowe, organy ścigania, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne strony wymagane przez prawo
Informacje handlowe - takie jak informacje o zakupionych, uzyskanych lub rozważanych usługach lub innych historiach lub tendencjach zakupowych lub konsumpcyjnych.  
 • Dostawcy usług
 • Firmy zajmujące się realizacją produktów i usług
 • Sieci reklamowe
 • Sieci społecznościowe
 • Podmioty przetwarzające płatności i instytucje finansowe
 • Podmioty rządowe, organy ścigania, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne strony wymagane przez prawo
 • Dostawcy usług analizy danych
Informacje nt. transakcji handlowych – jak:
zakupione, uzyskane lub rozważane produkty lub usługi, lub inne historie, lub tendencje zakupowe czy konsumenckie
 
 • Inni dostawcy usług
 • Firmy oferujące produkty i usługi
 • Dostawcy usług internetowych
 • Sieci reklamowe
 • Firmy przetwarzające płatność oraz instytucje finansowe
 • Podmioty rządowe, organy egzekucji prawa, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne podmioty wymagane przez prawo
 • Dostawcy analiz danych
Dane aktywności w sieci– informacje nt. aktywności w internecie lub innej aktywności elektronicznej jak: historia przeglądarki, wyszukiwania, indywidualne interakcje ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.  
 • Inni dostawcy usług
 • Dostawcy usług bezpieczeństwa i ochrony
 • Wsparcie producentów wyposażenia
 • Firmy oferujące produkty i usługi
 • Dostawcy usług internetowych
 • Sieci reklamowe
 • Portale społecznościowe/social networks
 • Podmioty rządowe, organy egzekucji prawa, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne podmioty wymagane przez prawo
 • Dostawcy analiz danych
Dane geolokalizacyjne – jak dokładna lokalizacja fizyczna  
 • Inni dostawcy usług
 • Dostawcy usług bezpieczeństwa i ochrony
 • Dostawcy usług internetowych
 • Sieci reklamowe
 • Portale społecznościowe/social networks
 • Podmioty rządowe, organy egzekucji prawa, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne podmioty wymagane przez prawo
 • Dostawcy analiz danych
Informacje audio, elektroniczne, wizualne lub podobne – takie jak: zdjęcia, nagrania obsługi klienta przez telefon, materiały z monitoringu video.  
 • Inni dostawcy usług
 • Podmioty rządowe, organy egzekucji prawa, prawnicy, audytorzy, konsultanci i inne podmioty wymagane przez prawo

Ujawnianie informacji wrażliwych w stanie Kalifornia. Możemy gromadzić następujące kategorie wrażliwych danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w prawie stanu Kalifornia): (1) numer prawa jazdy, stanowy numer identyfikacyjny i/lub numer paszportu; (2) dane logowania do konta w połączeniu z hasłem (np. pin); oraz (3) precyzyjne dane geolokalizacyjne. Informacje te są gromadzone w celu przetwarzania rezerwacji i transakcji, przestrzegania przepisów prawa, zarządzania naszą działalnością i/lub świadczenia usług.

Należy pamiętać, że nie wykorzystujemy takich informacji do żadnych celów, które nie zostały określone w sekcji 1798.121 kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności. Nie "sprzedajemy" ani nie "udostępniamy" wrażliwych danych osobowych mieszkańców Kalifornii do celów międzykontekstowej reklamy behawioralnej.

 

Menu

 Polski
Menu